Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310956 479 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-31
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Αντωνίου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Kουτής Χαρίλαος Καθηγητής, Ιορδάνου Παναγιώτα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια, Μπαμπάτσικου Φωτούλα Επίκουρος Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Quality of life assessment in patients with heart diseases
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα καρδιολογικά νοσήματα αποτελούν μια από τις βασικότερες αιτίες
θανάτου στην Ελλάδα. Η εμφάνισή τους αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή πορεία της
ζωής των ασθενών και η αρνητική επίδρασή τους είναι εμφανής σε όλες τις
δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο η ποιότητα
ζωής των ασθενών με καρδιολογικά προβλήματα σχετίζεται με τα ατομικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά.Να εκτιμηθεί αν άλλαξε η ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών ένα μήνα μετά τη νοσηλεία τους. Να εκτιμηθεί ποια είναι η ποιότητα ζωής
τους σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Υλικό και μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη σε ένα δείγμα 98 ασθενών βάση προσωπικής
συνέντευξης από το Φεβρουάριο έως το Δεκέμβριο του 2011. Η μελέτη έλαβε χώρα
στο καρδιολογικό τμήμα του Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α., «Η Σωτηρία». Η διαδικασία αυτή έγινε
με προσωπική συνέντευξη, διάρκειας 15 λεπτών περίπου, σε κάθε ασθενή. Για τη
μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Επισκόπηση Υγείας SF-36.
Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι εμφανές το γεγονός ότι το
καρδιολογικό πρόβλημα των ασθενών επηρέασε σημαντικά αρνητικά την ποιότητα ζωής
τους ενώ η βελτίωση που παρατηρήθηκε μετά από ένα μήνα είναι εξίσου σημαντική
και δείχνει ότι θα βελτιώνεται όσο περνάει ο χρόνος. Από τις οκτώ κλίμακες του
ερωτηματολογίου, ο σωματικός και ο συναισθηματικός ρόλος ήταν αυτές που είχαν
την μεγαλύτερη βελτίωση, ενώ τη μικρότερη βελτίωση την είχε η γενική υγεία.
Συζήτηση: Η ποιότητα ζωής των ασθενών επιβαρύνθηκε σημαντικά από τη νόσο αλλά
βελτιώθηκε κατά πολύ ένα μήνα μετά τη νοσηλεία. Σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό,
η ποιότητα ζωής τους κρίνεται αρκετά χαμηλή ενώ πλησιάζει αυτή του υγιούς
πληθυσμού ένα μήνα μετά.
Συμπεράσματα: Ένα καρδιολογικό πρόβλημα επηρεάζει σημαντικά αρνητικά την
ποιότητα ζωής ενός ασθενούς. Με την αντιμετώπιση του προβλήματος βελτιώνεται
σημαντικά η ποιότητα ζωής του, μετά από ένα μήνα από τη νοσηλεία του,
πλησιάζοντας την ποιότητα ζωής του υγιούς πληθυσμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Σωματική υγεία, Ψυχική υγεία, Καρδιολογικά προβλήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
132

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.