Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311366 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-09
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παστρικάκη Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
καθ. Δαρβίρη Χριστίνα, καθ. Βάρβογλη Λίζα, καθ. Παπαγεωργίου Άννα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
An interventional program of stress management and health promotion on a sample of pre-school teachers. A randomized clinical trial
Περίληψη:
Το στρες των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση που
έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στους ίδιους τους παιδαγωγούς, όσο και στους
μαθητές και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν πρωτίστως
να μειωθούν τα επίπεδα του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και
να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του στρες και να βελτιωθούν οι δείκτες
υγείας, για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Πενήντα-δύο εκπαιδευτικοί
προσχολικής αγωγής τυχαιοποιήθηκαν στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου ενός
προγράμματος διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας, διάρκειας οκτώ
εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στη
μείωση του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης, του αντιλαμβανόμενου στρες και
των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες, καθώς παρατηρήθηκαν θετικά
αποτελέσματα για τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη συναισθηματική εξάντληση και τα
προσωπικά επιτεύγματα. Συνιστάται να μελετηθεί περαιτέρω η επιρροή της
διαχείρισης του στρες στην αποπροσωποποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρες, Επαγγελματική εξουθένωση, Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, Διαχείριση του στρες, Εργασιακό στρες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
57