Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες σε ένα δείγμα φροντιστών ατόμων με άνοια εκφυλιστικού τύπου. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311368 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-26
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Δαρβίρη Χριστίνα, Καθηγητής Χρούσος Γεώργιος, Επιμελήτρια Α Τερεντίου Ασπασία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος διαχείρισης του στρες σε ένα δείγμα φροντιστών ατόμων με άνοια εκφυλιστικού τύπου. Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Stress management program for caregivers of people with dementia- Randomized controlled trial
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τα οφέλη ενός προγράμματος
διαχείρισης του στρες σε φροντιστές ατόμων με άνοια. Ένα δείγμα 44 φροντιστών
ατόμων με άνοια τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης (n=22) και ομάδα ελέγχου
(n=22). Στους συμμετέχοντες της ομάδας παρέμβασης δόθηκαν πληροφορίες με τη
μορφή ενημερωτικών φυλλαδίων για το στρες, καθώς και γενικές οδηγίες για τη
σημασία της διατροφής, της άσκησης και της ρουτίνας στην αντιμετώπιση των
καθημερινών στρεσογόνων παραγόντων. Επιπρόσθετα, διδάχθηκαν οι εξής τεχνικές
χαλάρωσης: διαφραγματικές αναπνοές και προοδευτική μυϊκή χαλάρωση (1η
συνεδρία), καθοδηγούμενος οραματισμός (3η συνεδρία), αυτογενής εκπαίδευση (5η
συνεδρία). Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των οκτώ (8)
εβδομαδιαίων συνεδριών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το αντιλαμβανόμενο
στρες, το στρες του φροντιστή, το άγχος ως γνώρισμα και τα καταθλιπτικά
συμπτώματα μειώθηκαν στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ως
αποτέλεσμα της επίδρασης του προγράμματος διαχείρισης του στρες που εφαρμόστηκε
(p<0.05). Επιπλέον, το πρόγραμμα διαχείρισης του στρες οδήγησε σε μικρή αλλά
σημαντική επίδραση στη μείωση της εστίας ελέγχου για την υγεία η οποία
βασίζεται στην τύχη (p<0.05). Συμπερασματικά φάνηκε ότι το πρόγραμμα
διαχείρισης του στρες μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στους φροντιστές
ατόμων με άνοια.
Λέξεις-κλειδιά:
Φροντιστές, Άνοια, Στρες, Κατάθλιψη, Κλινική μελέτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
66