Η δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311517 407 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δασκαλάκη Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Πάνου Φώτιος, Στρουμπούκη Θεοδώρα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δυσλειτουργία της όσφρησης και της γεύσης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εργασία καλείται να απαντήσει πώς μεταβάλλεται η γεύση και η όσφρηση στην
εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φαρμακευτική αγωγή
των ασθενών.
Η αλληλεπίδραση της γεύσης και της όσφρησης με την καρδιακή ανεπάρκεια
αξιολογήθηκε σε 100 άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και 20 άτομα υγιή του Γ.Π.Ν.
«Αττικόν» και του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου.
Σημειώθηκαν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της παρουσίας οσφρητικής δυσλειτουργίας
κατά την τελευταία διετία και του σταδίου της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΝΥΗΑ) με
p=0.008 ενώ υπάρχει επίσης στατιστική διαφορά ανάμεσα στην ολίσθηση της γεύσης
και της κλιμάκωσης του σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας (NYHA) με p=0.020. Επίσης
διαπιστώθηκε ότι η γεύση μεταβάλλεται και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των
ασθενών στα τελικά στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνουν και παλαιότερες έρευνες οι οποίες τονίζουν την αλλοίωση της
οσφρητικής λειτουργίας λόγω των βρογχοδιασταλτικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπαρκεια, Όσφρηση, Γεύση, Λειτουργική ταξινόμηση Νέας Υόρκης, Κλάσμα Εξώθησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
131

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.