Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε ψυχιατρικούς ασθενείς βάσει υποκείμενης νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313323 601 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-16
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κριτσωτάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Λουκιανό Ραλλίδη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου σε ψυχιατρικούς ασθενείς βάσει υποκείμενης νόσου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Risk factors of coronary disease in psychiatric patients – Comparison by underlying diseases
Περίληψη:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα: Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου σε Ψυχιατρικούς Ασθενείς -
Σύγκριση Βάσει Υποκείμενης Νόσου
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων της στεφανιαίας νόσου του
εγκεφαλικού επεισοδίου, και της περιφερικής αγγειακής νόσου, είναι η κύρια
αιτία θανάτου στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου και θα
παραμείνει έτσι και κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα. Όπως και στο γενικό
πληθυσμό, τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή και σοβαρή κατάθλιψη, και σε αντίθεση με τη
γενική κατάσταση στις αναπτυγμένες χώρες, η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά
νοσήματα σε ψυχιατρικούς ασθενείς δεν μειώνεται. Σκοπός της παρούσης εργασίας
είναι η απόκτηση περισσότερης γνώσης σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου
καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές. Επιλέξαμε
62 ασθενείς με κατάθλιψη και 75 ασθενείς με σχιζοφρενική διαταραχή, που
νοσηλεύτηκαν στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο του
2014. Ακολούθως μελετήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως η
ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης κι η οικογενειακή κατάσταση, τα
σωματομετρικά χαρακτηριστικά, όπως ύψος, βάρος, περιφέρεια μέσης και γλουτών,
τα νοσήματα από το ατομικό αναμνηστικό των ασθενών, όπως σακχαρώδης διαβήτης,
καρδιολογική νόσος, κάποιοι βιοχημικοί δείκτες που μετρήθηκαν κατά την εισαγωγή
των ασθενών,(σάκχαρο, κρεατινίνη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια κ.α.), οι
παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και τέλος η φαρμακευτική αγωγή που
λάμβαναν. Το 65% των ασθενών είχε ιστορικό αρτηριακή υπέρτασης, το 11,7%
καρδιολογικό ιστορικό, το 6,6% είχε περάσει κάποιο αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο,
ενώ από κάποιο νόσημα του πεπτικού ή του αναπνευστικού έπασχε το 4,4% και το
7,3% των ασθενών αντιστοίχως. Το 64,2 % του δείγματος είχαν αρτηριακή υπέρταση,
το 6,6 % έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, το 65% εμφάνιζε κάποιας μορφής
δυσλιπιδαιμίας, το 56,2 % είχε κληρονομικό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ενώ
μόνο το 22,6 % ανέφερε πως ακολουθούσε κάποια μορφή σωματικής άσκησης .
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι το 81,8 % καπνίζει. Συγκρίνοντας
τις δυο ομάδες των ασθενών μας παρατηρήσαμε στατιστική σημαντική διαφορά στο
επίπεδο εκπαίδευση, όπου οι ασθενείς με σχιζοφρένεια είχαν κατώτερο επίπεδο
σπουδών, επίσης στην ομάδα των ψυχωσικών ασθενών παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές
σακχάρου και κατανάλωση περισσότερων τσιγάρων ημερησίως σε σχέση με την ομάδα
των ασθενών με διπολική διαταραχή. Επίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση για την εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου διαδραμάτιζε η οικογενειακή
κατάσταση, αλλά μόνο στους ασθενείς με διπολική διαταραχή, το επίπεδο
εκπαίδευσης των ψυχωτικών ασθενών, τυχόν νοσήματα του πεπτικού ή και του
αναπνευστικού στην ομάδα των ασθενών με ψυχώσεις, ενώ το κάπνισμα, κι η
υπερλιπιδαιμία δεν έπαιζε κανένα ρόλο σε καμία από τις 2 ομάδες για την
εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα, πως
και για την πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στους ασθενείς με
ψυχιατρικές διαταραχές, είναι απαραίτητο να ληφθούν δραστικότερα μέτρα
υποστήριξης των ασθενών της ευαίσθητης αυτής, ομάδας.
Λέξεις-κλειδιά:
Σχιζοφρενείς , Στεφανιαία νόσο, Διπολική διαταραχή, Καρδία , Φυσιολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
87

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.