Τεχνικές υπότασης / ελάττωσης αιματικής ροής κατά τη διάρκεια εvδαγγειακών επεμβάσεων κατιούσης θωρακικής αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314265 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-25
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σιμόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Χ. Λιάπης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνικές υπότασης / ελάττωσης αιματικής ροής κατά τη διάρκεια εvδαγγειακών επεμβάσεων κατιούσης θωρακικής αορτής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η μετανάστευση της ενδοπρόθεσης παραμένει ένα από τα προβλήματα που απαντώνται
στις ενδαγγειακές επεμβάσεις της θωρακικής αορτής. Οι τεχνικές που έχουν
χρησιμοποιηθεί για να διαμορφωθεί ένα φιλικό αιμοδυναμικό περιβάλλον, ώστε να
αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, περιλαμβάνουν την ταχεία βηματοδότηση της δεξιάς
κοιλίας, την ελεγχόμενη υπόταση που επάγεται από τη χρήση νιτρωδών
(νιτρογλυκερίνης και νιτροπρωσσικού οξέος) και τη βαθιά υπόταση μέσω παροδικής
παύσης της καρδιακής λειτουργίας με τη χρήση αδενοσίνης. Σε αυτή τη μελέτη
περιλαμβάνουμε βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα, καταλήγοντας ότι
και οι τρεις μέθοδοι προσφέρουν επαρκή αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική
ασφάλεια στους χειρουργούς ενδαγγειακών επεμβάσεων που επιλέγουν να τις
χρησιμοποιήσουν. Η τελική επιλογή εναπόκειται στην κρίση του χειρουργού με βάση
την προσωπική του εκπαίδευση και εμπειρία, αλλά και την εμπειρία της ομάδας που
τον στηρίζει.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατιούσα, Υπόταση, Θωρακική, Επεμβάσεις, Ενδαγγειακές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
26

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.