Αιτιακές και τοπολογικές δομές σε καμπύλους χωροχρόνους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315614 400 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-05
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Φλουρής Ζαχαρίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάππας Δ. Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπων),Μελάς Α. Καθηγ., Ανδρουλιδάκης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιτιακές και τοπολογικές δομές σε καμπύλους χωροχρόνους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Επιδιώκουμε να μελετήσουμε την αιτιακές και τοπολογικές δομές ορισμένες επί
ημιρημάννιας πολλαπλότητας καθώς και τις διασυνδέσεις αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο
μελετάμε την περίπτωση του χώρου Minkowski και δείχνουμε το θεώρημα του Zeeman
για αιτιακούς αυτουμορφισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού δώσουμε τα βασικά
στοιχεία των ημιρημάννιων πολλαπλοτήτων μελετάμε αναλύτικά την ιεραρχία
αιτιακών δομών επί αυτών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της καθολικής
υπερβολικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κεντρικά αποτελέσματα: Τα
θεωρήματα των Hawking και Malament που επιτρέπουν την αναγωγη της μιας δομής
στην άλλη
Λέξεις-κλειδιά:
Ημιρημμάνια Γεωμετρία, Αιτιακή δομή, Γενική σχετικότητα, Αιτιακοί αυτομορφισμοί, Καθολική υπερβολικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
80