Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση της Σύρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316231 324 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-03
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σκουλάτος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμης Λέκκας Καθηγητής (Επιβλέπων), Παναγιώτης Νάστος Καθηγητής, Στυλιανός Λόζιος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση της Σύρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Addressing Flood Phenomena in Greek Insular Areas: The Case of Syros
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη του ιστορικού
πλημμυρών στην περιοχή των Κυκλάδων και ειδικότερα στο νησί της Σύρου καθώς και
η απόπειρα ανάλυσης των αιτιών και χαρακτηριστικών εκδήλωσης πλημμυρικών
φαινομένων στην περιοχή. Συγκεκριμένα για τη Σύρο, έγινε μια προσπάθεια
αποτύπωσης και εκτίμησης του βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας ανά περιοχή και
παράλληλα διερευνήθηκαν οι αιτίες κι οι τρόποι ανάσχεσης ενός ενδεχόμενου
πλημμυρικού γεγονότος.
Μελετήθηκε το ιστορικό πλημμυρών στις Κυκλάδες και τη Σύρο, τα κλιματολογικά
στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του υδρολογικού δικτύου της Σύρου, εξετάσθηκαν
οι υφιστάμενες αντιπλημμυρικές υποδομές και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
καταλήγοντας στα παρακάτω συμπεράσματα:
• Σχετικά με άλλες περιοχές, δεν παρατηρούνται υψηλές συχνότητες
πλημμυρικών γεγονότων στην περιοχή μελέτης.
• Τα πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή μελέτης είναι σχετικά σπάνια όταν
όμως συμβαίνουν προκαλούν σημαντικές καταστροφές.
• Η κύρια αιτία πλημμυρών στην περιοχή μελέτης είναι οι ραγδαίες
βροχοπτώσεις.
• Στις Κυκλάδες, το  έως και ½ ύψος της βροχής μπορεί να συμβεί σε ένα
μόλις 24ωρο.
• Δεν υπάρχουν αντίστοιχες συνθήκες ετοιμότητας στην περιοχή μελέτης.
• Στη Σύρο 3 από τα 4 πλημμυρικά γεγονότα των τελευταίων 40 χρόνων,
έχουν καταγραφεί την τελευταία εικοσαετία.
• Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη τρωτότητα είναι ο οικισμός του Κινίου και
η περιοχή του Στρατοπέδου
Λέξεις-κλειδιά:
Σύρος, Bροχοπτώσεις, Ρέματα, Πλημμυρικό γεγονός, Λεκάνη απορροής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-9, 17-20
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
155