Αποτίμηση της Αντισεισμικής Συνείδησης και Συμπεριφοράς των μαθητών Γ’ Γυμνασίου στο νομό Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316359 547 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-24
Έτος εκπόνησης:
2008
Συγγραφέας:
Κέρπελης Πλούταρχος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κ. Μακρόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Π. Νάστος, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση της Αντισεισμικής Συνείδησης και Συμπεριφοράς των μαθητών Γ’ Γυμνασίου στο νομό Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η χώρα μας υφίσταται σεισμούς από τα αρχαιότατα χρόνια. Ο άνθρωπος δέχεται τις
συνέπειες των σεισμών χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει είτε να τους
προγνώσει. Βαρύτητα λοιπόν έχει δοθεί στην αντισεισμική άμυνα της χώρας δηλ.
στην δημιουργία αντισεισμικών κατασκευών και στην δημιουργία αντισεισμικής
συνείδησης στους πολίτες. Η παρούσα εργασία διερευνά την αντισεισμική συνείδηση
των μαθητών Γ’ Γυμνασίου, Δημόσιων Ημερήσιων, του Ν. Αττικής.
Δόθηκε ερωτηματολόγιο που διερευνά τις γνώσεις των μαθητών, τις εμπειρίες τους
από κάποιο σεισμό που ένοιωσαν και τις στάσεις και συμπεριφορές τους πριν κατά
την διάρκεια και μετά τη σεισμική δόνηση. Επίσης διερευνώνται θέματα που
αφορούν τη σχολική ζωή του μαθητή σε σχέση με τον σεισμό καθώς και κάποια
βιογραφικά στοιχεία τους, τελείως ανώνυμα.
Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 3 Σχολεία (63 μαθητές) για τυχόν τροποποιήσεις
του ερωτηματολογίου. Η κυρίως δειγματοληψία έγινε κατά στρώματα (μη αναλογική)
με βάση την σεισμικότητα της περιοχής όπου ανήκει το επιλεγμένο σχολείο, την
Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει καθώς και το πλήθος των σχολείων της
Δ/νσης αυτής. Η τελική επιλογή έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Εξετάσθηκαν 17
Σχολεία (14 κύριας και 3 πιλοτικής έρευνας) επι συνόλου 410 Δημόσιων Ημερήσιων
Γυμνασίων του Ν. Αττικής (29733 μαθητές). Συγκεντρώθηκαν 302+63=365
ερωτηματολόγια. Ακολούθησε επαναληπτική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε 1
σχολείο (23 μαθητές) του Ν. Αττικής για τον έλεγχο αξιοπιστίας του
ερωτηματολογίου.
Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Σε επόμενο στάδιο έγινε ανάλυση μονομεταβλητών
για τα δεδομένα όλων των Δ/νσεων Βθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ανάλυση των
σημαντικότερων ερωτήσεων για κάθε επιμέρους Δ/νση. Η ανάλυση διμεταβλητών έγινε
για συσχετίσεις του φύλου των μαθητών με κάποιες σημαντικές ερωτήσεις. Αποδεκτό
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε το p<0,05 δηλ. η πιθανότητα λάθους
στην εκτίμηση των στατιστικών συμπερασμάτων είναι 5%. Τέλος με τα αποτελέσματα
της στατιστικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν εποπτικοί χάρτες του Ν. Αττικής σε
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS.

Η χώρα μας υφίσταται σεισμούς από τα αρχαιότατα χρόνια. Ο άνθρωπος δέχεται τις
συνέπειες των σεισμών χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει είτε να τους
προγνώσει. Βαρύτητα λοιπόν έχει δοθεί στην αντισεισμική άμυνα της χώρας δηλ.
στην δημιουργία αντισεισμικών κατασκευών και στην δημιουργία αντισεισμικής
συνείδησης στους πολίτες. Η παρούσα εργασία διερευνά την αντισεισμική συνείδηση
των μαθητών Γ’ Γυμνασίου, Δημόσιων Ημερήσιων, του Ν. Αττικής.
Δόθηκε ερωτηματολόγιο που διερευνά τις γνώσεις των μαθητών, τις εμπειρίες τους
από κάποιο σεισμό που ένοιωσαν και τις στάσεις και συμπεριφορές τους πριν κατά
την διάρκεια και μετά τη σεισμική δόνηση. Επίσης διερευνώνται θέματα που
αφορούν τη σχολική ζωή του μαθητή σε σχέση με τον σεισμό καθώς και κάποια
βιογραφικά στοιχεία τους, τελείως ανώνυμα.
Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 3 Σχολεία (63 μαθητές) για τυχόν τροποποιήσεις
του ερωτηματολογίου. Η κυρίως δειγματοληψία έγινε κατά στρώματα (μη αναλογική)
με βάση την σεισμικότητα της περιοχής όπου ανήκει το επιλεγμένο σχολείο, την
Διεύθυνση Βθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει καθώς και το πλήθος των σχολείων της
Δ/νσης αυτής. Η τελική επιλογή έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Εξετάσθηκαν 17
Σχολεία (14 κύριας και 3 πιλοτικής έρευνας) επι συνόλου 410 Δημόσιων Ημερήσιων
Γυμνασίων του Ν. Αττικής (29733 μαθητές). Συγκεντρώθηκαν 302+63=365
ερωτηματολόγια. Ακολούθησε επαναληπτική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε 1
σχολείο (23 μαθητές) του Ν. Αττικής για τον έλεγχο αξιοπιστίας του
ερωτηματολογίου.
Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της
εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Σε επόμενο στάδιο έγινε ανάλυση μονομεταβλητών
για τα δεδομένα όλων των Δ/νσεων Βθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ανάλυση των
σημαντικότερων ερωτήσεων για κάθε επιμέρους Δ/νση. Η ανάλυση διμεταβλητών έγινε
για συσχετίσεις του φύλου των μαθητών με κάποιες σημαντικές ερωτήσεις. Αποδεκτό
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε το p<0,05 δηλ. η πιθανότητα λάθους
στην εκτίμηση των στατιστικών συμπερασμάτων είναι 5%. Τέλος με τα αποτελέσματα
της στατιστικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν εποπτικοί χάρτες του Ν. Αττικής σε
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σεισμοί
Εκπαίδευση
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Στατιστική
Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Αποτίμηση, Μαθητές, Συνείδηση, Ερωτηματολόγιο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
388