Ασύρματα δίκτυα με χρήση εννοιών SDN και OpenFlow

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316426 385 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σκαπέτης Σταύρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Αλωνιστιώτη Aναπλ. Kαθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ασύρματα δίκτυα με χρήση εννοιών SDN και OpenFlow
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
OpenFlow-based SDN for wireless networks
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των δικτύων
καθοριζόμενων από λογισμικό (Software-defined networking) με βάση το πρωτόκολλο
OpenFlow όσον αφορά τα ασύρματα δίκτυα. Συγκεκριμένα γίνεται περιγραφή των SDN,
τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τους περιορισμούς των
σημερινών δικτύων. Περιγράφεται στη συνέχεια το πρωτόκολλο OpenFlow στην
τελευταία του έκδοση 1.3.3 ενώ έπειτα παρατίθενται περιπτώσεις χρήσεις των SDN
με βάση το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για ασύρματα δίκτυα. Αναλύονται έπειτα οι
ευκαιρίες που απορρέουν από τη χρήση τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια
τεχνική, η οποία δανείζεται τη βασική σχεδιαστική αρχή των SDN της διάκρισης
του πεδίου ελέγχου από το πεδίο δεδομένων για τη διαχείριση παρεμβολών ΜΙΜΟ
στο φυσικό επίπεδο.
Λέξεις-κλειδιά:
Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό, Ασύρματα δίκτυα, Παρεμβολή, Κεντρικοποιημένος έλεγχος , Πεδίο ελέγχου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
12
Αριθμός σελίδων:
58

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.