Διαχείριση Κινδύνου δια τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316758 401 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μπούζου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακούλης Μαρτάκος Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση Κινδύνου δια τα Πληροφοριακά Συστήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Risk Management via Information Systems
Περίληψη:
Η αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα υπολογιστικά συστήματα καθιστά
ζωτικής σημασίας την ύπαρξη του ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. Ένα έργο
πληροφορικής μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας εμπεριέχει ποικίλους
κινδύνους που απειλούν την επιτυχία της εφαρμογής του. Σκοπός της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή των τεχνικών αναγνώρισης και
αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται όλα τα
στάδια της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων: 1) εκτίμηση κινδύνων, 2) επιλογή
μεθόδων αντιμετώπισης κινδύνων και 3) παρακολούθηση σχεδίου αντιμετώπισης
κινδύνων. Η γενική μεθοδολογία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου αποτελείται
από τρία βασικά στάδια: την αναγνώριση κινδύνου, την εκτίμηση κινδύνου και την
αποτίμηση κινδύνου, που ακολουθούνται από τον προγραμματισμό, τη διαχείριση των
πόρων, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του πλάνου διαχείρισης.
Λέξεις-κλειδιά:
Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, Κίνδυνος, Ανάλυση κινδύνου, Διαχείριση κινδύνου, Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
80

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.