Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής λιπιδίων κατάλληλων για βιοντίζελ από ενδογενή στελέχη κυανοβακτηρίων και μικροφυκών του ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316874 440 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-10
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μωυσή Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμαλία Καραγκούνη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής λιπιδίων κατάλληλων για βιοντίζελ από ενδογενή στελέχη κυανοβακτηρίων και μικροφυκών του ελλαδικού χώρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigation of the productivity of endogenous cyanobacyteria and microalgae in lipids suitable for biodiesel from greek environments
Περίληψη:
Η αύξηση της τιμής των ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου οδήγησαν στην ανάγκη παραγωγής βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα πρώτης
γενιάς εμφανίζουν το βασικό πλεονέκτημα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους
κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίς να χρειάζονται μετατροπές. Το βασικό τους
μειονέκτημα είναι όμως ότι ανταγωνίζονται τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς
παράγονται από ελαιούχους καρπούς (αραβόσιτο, ελαιοκράμβη κ.ά.). Αναπτύχθηκαν
έτσι τα βιοκαύσιμα β` γενιάς τα οποία παράγονται από ενεργειακά φυτά και
κατάλοιπα γεωργικών διεργασιών. Η τεχνολογία όμως επεξεργασίας των α` αυτών
υλών βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη. Ένα από τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται
στην ΕΕ είναι το βιοντίζελ. Οι επιστήμονες στράφηκαν στην εύρεση φθηνών πρώτων
υλών που δεν ανταγωνίζονται τη βιομηχανία τροφίμων και βρέθηκαν δύο πολλά
υποσχόμενοι υποψήφιοι, τα μικροφύκη και τα κυανοβακτήρια. Σκοπός λοιπόν της
παρούσας εργασίας ήταν η απομόνωση μικροφυκών και κυανοβακτηρίων από ιδιαίτερα
οικοσυστήματα, η μελέτη της ικανότητας ανάπτυξης των απομονωμένων στελεχών σε
ανοιχτά, κλειστά και ημιτροφοδοτούμενα συστήματα και η επιλογή στελεχών που
παράγουν λιπίδια κατάλληλα για βιοντίζελ. Απομονώθηκαν έτσι 74 μικροφύκη και 4
κυανοβακτήρια από τα μνημεία της Ακρόπολης, τη λίμνη Κορώνεια και την περιοχή
του Ασπρόπυργου (θάλασσα Ασπρόπυργου, λίμνη Κουμουνδούρου). Τα απομονωμένα
στελέχη ταυτοποιήθηκαν φαινοτυπικά και μοριακά και αναπτύχθηκαν σε υγρές
κλειστές καλλιέργειες. Επιλέχθηκαν τα στελέχη με τη μεγαλύτερη παραγωγή
βιομάζας και αναπτύχθηκαν σε ημιτροφοδοτούμενο σύστημα. Η ικανότητα παραγωγής
λιπιδίων των επιλεγμένων στελεχών έγινε ποιοτικά με χρήση Κυτταρομετρίας Ροής
και ποσοτικά με Αέριο Χρωματογράφο. Επιλέχτηκαν τα στελέχη Chlorella sp. AKA17
και ΑΣΠ14 με τη μεγαλύτερη παραγωγή βιομάζας και λιπιδίων και αναπτύχθηκαν σε
καλλιέργειες μεγαλύτερης κλίμακας (15 l) αφού βρέθηκε η κατάλληλη συγκέντρωση
νιτρικών και η κατάλληλη τιμή pH για τη μεγαλύτερη παραγωγή λιπιδίων. Τέλος
επιλέχθηκε το στέλεχος Chlorella sp. AKA17 ως το αποδοτικότερο.
Λέξεις-κλειδιά:
Μικροφύκη, Κυανοβακτήρια, Βιοντίζελ, Λιπίδια, Απομόνωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
157
Αριθμός σελίδων:
162