Κρυπτογραφία επί μη Αβελιανών ομάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318179 581 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ζαμπετάκης Χρυσόστομος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Βάρσος Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Ευάγγελος Ράπτης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχάλης Συκιώτης Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρυπτογραφία επί μη Αβελιανών ομάδων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Non-commutative group based cryptography
Περίληψη:
Η ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών θα καταστήσει επισφαλή τη χρήση των
Κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται σήμερα (όπως η μέθοδος RSA).
Στην εργασία παρουσιάζονται ασφαλέστερα κρυπτογραφικά πρωτοκόλλα, που
υλοποιούνται με μη-Αβελιανές ομάδες και κατασκευάζονται με αξιοποίηση των
αλγοριθμικών προβλημάτων της Θεωρίας Ομάδων. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το
παράδειγμα της ομάδας πλεξιδίων, που μπορεί να χρησιμεύσει ως μοντέλο για την
υλοποίηση των πρωτοκόλλων που περιγράφονται.
Λέξεις-κλειδιά:
Κρυπτογραφία, Μη-μεταθετική, Πρωτόκολλα, Πλεξίδια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
81-82
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
82