Μελέτη της επίδρασης των αμινοξικών καταλοίπων στις θέσεις 406, 435, 439 και 841 της αμινοπεπτιδάσης erap1 στη δραστικότητα και την εξειδίκευση του ενζύμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318625 163 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-22
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κουμάντου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανοπούλου Κωνσταντία Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα ), Στρατίκος Ευστράτιος Ερευνητής Β' Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", Γεωργιάδης Δημήτριος Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης των αμινοξικών καταλοίπων στις θέσεις 406, 435, 439 και 841 της αμινοπεπτιδάσης erap1 στη δραστικότητα και την εξειδίκευση του ενζύμου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Probing the effect of the aminoacid residues at positions 406, 435, 439 and 841 of aminopeptidase erap1 in enzymatic activity and specificity
Περίληψη:
Σε αυτή τη διατριβή μελετήσαμε την επίδραση τεσσάρων αμινοξέων, μιας συστάδας
τριών ασπαρτικών οξέων στις θέσεις 406, 435 και 439 και της αργινίνης στη θέση
841, στην εξειδίκευση και τη δραστικότητα της αμινοπεπτιδάσης ERAP1. Η
ανθρώπινη αμινοπεπτιδάση ERAP1 αποτελεί βασικό συστατικό του ανοσοποιητικού
συστήματος καθώς παράγει ή καταστρέφει αντιγονικούς επιτόπους οι οποίοι
αναγνωρίζονται από τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, ρυθμίζοντας έτσι την
ανοσοαπόκρισηΤα συγκεκριμένα κατάλοιπα στην ERAP1 έχουν προταθεί ότι είναι
σημαντικά για την επιλογή υποστρώματος. Για να διερευνήσουμε την επίδραση
συγκεκριμένων αμινοξικών καταλοίπων στην δραστικότητα και εξειδίκευση της ERAP1
παρασκευάσαμε ανασυνδυασμένηERAP1 στην οποία τα προς μελέτη αμινοξέα έχουν
αντικατασταθεί από αλανίνη με τη βοήθεια στοχευόμενης μεταλλαξιγένεσης. Οι
πρωτεΐνες παράχθηκαν σε σύστημα έκφρασης με φορέα βακιλοϊό σε κύτταρα εντόμου
και μελετήθηκανοι διαφορές τους με την πρωτεΐνη αγρίου τύπου με χρήση
φθορισμομετρικών δοκιμασιών και υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης. Τα
πειράματα έδειξαν ότι η αργινίνη 841 έχει μια μικρή επίδραση στη δραστικότητα
του ενζύμου αλλά δεν επηρεάζει την προτίμηση της ERAP1 για πεπτίδια μεγάλου
μήκους.Τα ασπαρτικά οξέα στις θέσεις 406, 435 και 439 συνεισφέρουν στην
εξειδίκευση της ERAP1 για υποστρώματα με θετικά φορτισμένα αμινοξέα και μπορούν
να επηρεάσουν την καταστροφή επιτόπου μέσω αναστολής περαιτέρω υδρόλυσης του.
Λέξεις-κλειδιά:
ERAP1, Επεξεργασία επιτόπων, Ρυθμιστική περιοχή, Συστάδα ασπαρτικών, Εξειδίκευση υποστρώματος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14-20
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
128