Μελέτη του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318777 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σεμανιάκου Πολιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρασκευή Μουτσάτσου Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπουσα), Ευανθία Κασσή Επικ. Καθηγ., Χρήστος Κρούπης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the glucocrticoid receptor in patients with multiple sclerosis
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν: α) ο προσδιορισμός της
αλληλουχίας της ισομορφής α του GR σε 20 δείγματα DNΑ ασθενών με ΣΚΠ και η
ανάδειξη μοριακών αλλαγών (πολυμορφισμών ή μεταλλάξεων), που σχετίζονται
με την ΣΚΠ νόσο, β) η συσχέτιση των μοριακών αλλαγών του υποδοχέα
των γλυκοκορτικοειδών με την απόκριση ή όχι στη χορηγούμενη
θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη και την κλινική βελτίωση των ασθενών με τη νόσο
της ΣΚΠ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την μελέτη της κωδικοποιούσας
περιοχής της ισομορφής α του GR γονιδίου ήταν: 1) Απομόνωση
γονιδιακού DNA από περιφερικό αίμα των ασθενών με ΣΚΠ, 2) Εκλεκτικός
πολλαπλασιασμός των εξωνίων του GR γονιδίου με την αλυσιδωτή αντίδραση
της πολυμεράσης (PCR)
και 3) Ανίχνευση μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών με την μέθοδο
αλληλούχησης του DNA (sequencing).
Λέξεις-κλειδιά:
Γλυκοκορτικοειδή, Υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών, Σκλήρυνση κατά πλάκας , Μεταλλάξεις , Πολυμορφισμοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
215
Αριθμός σελίδων:
139