Μετανάστευση και κοινωνία των πολιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318927 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Αθανασιάδου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ε. Καθηγητής (Επιβλέπων), Λόζιος Σ. Επίκ. Καθηγητής ,Νάστος Π. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετανάστευση και κοινωνία των πολιτών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Immigration and civil society
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά την διερεύνηση του ρόλου των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών,οι οποιοι δραστηριοποιούνται στην μεταναστευτική/προσφυγική κρίση που
βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία διετία.
Η κοινωνία των πολιτών διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο τόσο στην
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης τόσο στο αρχικό της στάδιο,
όσο και στις συνέπειες που προκάλεσε κατά την εξέλιξη της. Οι πολίτες της ΕΕ
και τα κράτη – μέλη της Ένωσης κλήθηκαν μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα να αντιμετωπίσουν ένα πρωτόγνωρο ζήτημα με έντονες οικονομικές,
πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, οι οποίες ακόμη δεν έχουν γίνει
αντιληπτές σε όλο τους το εύρος.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην πράξη αποτελούν τον ενδιάμεσο χώρο
που
καλύπτει την δημόσια από την ιδιωτική σφαίρα, ενώ προσπαθούν μέσω της πίεσης
που ασκούν
στα κράτη να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι μεταναστευτικές πολιτικές και οι
πολιτικές ασύλου όσο και η εσωτερική νομοθεσία και πρακτική να είναι συμβατές
με τις αρχές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει.
Η εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει με σφαιρικό τρόπο το ζήτημα. Για το λόγο
αυτό περιλαμβάνει
την παρακάτω δομή:
Κριτική προσέγγιση των ορισμών που αφορούν τις Φυσικές και ανθρωπογενείς
καταστροφές,
παρουσίαση και σχολιασμό των δεδομένων για την Ελλάδα, παρουσίαση του "κύκλου
των φάσεων
καταστροφών".
Έπειτα η εργασία επιχειρεί να αναλύσει την σχέση της Κοινωνίας των Πολιτών με
τον
Εθελοντισμό, το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν τα παραπάνω, καθώς
και την
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα μέσα από την παρουσίαση μελετών και ερευνών.
Στο τρίτο μέρος η εργασία παρουσιάζει και αναλύει τις δράσεις και τον ρόλο των
εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση του μεταναστευτικού στη χώρα μας και τον
ρόλο κοινωνίας των πολιτών στο μεταναστευτικό γενικότερα. Έπειτα παρουσιάζεται
μία συνέντευξη του ψυχολόγου Μίλτου
Σταμπλιάκα, εργαζόμενου στην Αρσις, στην περιοχή της Ειδομένης. Τέλος η εργασία
κλείνει επιχειρώντας να παρουσιάσει τόσο τα θετικά, όσο και τα αρνητικά
χαρακτηριστικά του ρόλου των παραπάνω φορέων.
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνία των Πολιτών , Ελλάδα, Μεταναστευστευτική κρίση, Εθελοντισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
60