Μέθοδος ελαχιστοποίησης κυκλωμάτων boom

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318979 74 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-02-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσίλης Εμμανουήλ Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδος ελαχιστοποίησης κυκλωμάτων boom
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η έξοδος των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι μια δυαδική συνάρτηση της μορφής y =
Σ(x, … ) , η οποία μπορεί να επεξεργαστεί με διάφορες μεθόδους για την επίτευξη
μιας απλούστερης μορφής της. Αυτή η διαδικασία γίνεται για την ελαχιστοποίηση
των κυκλωμάτων, που θα έχει σαν αποτέλεσμα πιο οικονομικές λύσεις και πιο
γρήγορα κυκλώματα.
Οι βασικές και απλούστερες μέθοδοι ελαχιστοποίησης είναι αυτές του πίνακα
Karnaugh και η μέθοδος Quine – McCluskey. Στην μεν πρώτη μέθοδο κατασκευάζεται
ένας πίνακας του οποίου οι διαστάσεις εξαρτώνται από το πλήθος των μεταβλητών,
κάθε κελί του οποίου είναι και ένας συνδυασμός των μεταβλητών. Το τελικό
αποτέλεσμα απλοποίησης σχηματίζεται δημιουργώντας παραλληλόγραμμα γειτονικών
ενδιάμεσων όρων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν τελικό όρο.
Στην μέθοδο Quine – McCluskey υπάρχουν δύο στάδια : η εύρεση των πρωταρχικών
όρων και η χρησιμοποίηση μέσω ενός πίνακα εκείνων που ανιχνεύονται από το πρώτο
βήμα και είναι απαραίτητοι για να προσδιορίσουν την συνάρτηση.
Σε πολλές περιπτώσεις η ελαχιστοποίηση δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα, καθώς ο
αριθμός των μεταβλητών εισόδου και εξόδου είναι συχνά μεγάλος. Σε αυτήν την
περίπτωση χρησιμοποιούνται πιο εξελιγμένες μέθοδοι όπως η ΒΟΟΜ, η οποία
χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εύρεσης πρωταρχικών όρων με λύσεις κάλυψης του
προβλήματος. Ακολουθείται ένας αλγόριθμος με τα εξής βήματα : 1) Εύρεση
όρων με βάση την κάλυψη που βρίσκει τους όρους που απαιτούνται για την κάλυψη
της συνάρτησης, 2) Επέκταση όρων όπου επεκτείνονται οι παραπάνω όροι σε
πρωταρχικούς, 3) Λύση του προβλήματος κάλυψης.
Λέξεις-κλειδιά:
Ελαχιστοποίηση κυκλωμάτων, Ψηφιακά κυκλώματα, Μέθοδοι ελαχιστοποίησης, Ευρετικοί αλγόριθμοι, Πρωταρχικοί όροι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
45