Παρεμβολή στην κατονομασία ως αποτέλεσμα εξάσκησης: υπάρχει συμμετρία σχήματος και χρώματος;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319350 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-26
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σαμαράς Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αναπλ. Καθηγητής (Επβλέπων), Μουτούσης Κωνσταντίνος Επίκ. Καθηγητής, Ρούσσος Πέτρος Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρεμβολή στην κατονομασία ως αποτέλεσμα εξάσκησης: υπάρχει συμμετρία σχήματος και χρώματος;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Interference in naming as a result of practice: is there symmetry between shape and color?
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή εξετάζεται το κατά πόσο η παρεμβολή ανάμεσα σε δύο διαστάσεις
του ερεθίσματος που εμφανίζεται σε έργα κατονομασίας είναι συμμετρική μεταξύ
σχήματος και χρώματος. Η υπόθεση της αυτοματοποίησης προβλέπει ότι το μέγεθος
της παρεμβολής εξαρτάται από την σχετική εξάσκηση στις δύο διαστάσεις. Πρόσφατα
δεδομένα έχουν θέσει σε αμφισβήτηση αυτή την υπόθεση, ενώ παράλληλα η υπόθεση
της νευρωνικής ανακύκλωσης για την εξέλιξη της ανάγνωσης προτείνει ότι τα
εγκεφαλικά κυκλώματα που αναλαμβάνουν την επεξεργασία γραπτών ερεθισμάτων είναι
προσαρμοσμένα για την επεξεργασία λεπτομερειακών μορφών. Άρα ενδέχεται η
κατονομασία σχημάτων να είναι εγγενώς πιο αποδοτική ή ανθεκτική από την
κατονομασία χρωμάτων. Η μελέτη ξεκινά με την επανάληψη του πειράματος των
McLeod και Dunbar (1988), με την προσθήκη μιας αντίστροφης συνθήκης. Η
επιβεβαίωση της ασυμμετρίας απαιτεί νέες υποθέσεις αναφορικά με το ρόλο της
λεκτικής απόκρισης και της φύσης των διαστάσεων του ερεθίσματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Stroop, Παρεμβολή, Σχήμα, Χρώμα, Ασυμμετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
22