Υπερμικροσκοπική μελέτη κυττάρων της σειράς Saos2 ύστερα από επαγωγή έκφρασης του γονιδίου p21Cip1/Waf1

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320542 405 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντία Γαλανοπούλου Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερμικροσκοπική μελέτη κυττάρων της σειράς Saos2 ύστερα από επαγωγή έκφρασης του γονιδίου p21Cip1/Waf1
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ultrastructural study of Saos2 cells after the induction of p21Cip1/Waf1 gene expression
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε υπερμικροσκοπική μελέτη με ηλεκτρονική
μικροσκοπία της καρκινικής κυτταρικής σειράς Saos2,που αποτελείται από κύτταρα
οστεοσαρκώματος με μη-λειτουργική πρωτεΐνη p53, μετά από επαγωγή έκφρασης του
γονιδίου p21CIP1/WAF1. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το επαγώγιμο κυτταρικό
σύστημα Saos2-TetON p21σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά διαστήματα έκφρασης του
γονιδίου p21WAF1/Cip1.Στα διαστήματα αυτά, σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη της
Ομάδας Μοριακής Καρκινογένεσης του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας,
παρατηρήθηκε σταδιακή εμφάνιση γήρανσης και τελικά διαφυγή γήρανσης σε
υποπληθυσμό κυττάρων. Σύμφωνα με την προηγούμενη μελέτη,σε όγκους με
μεταλλαγμένο pRb/p53 παρατηρήθηκε ανοσοϊστοχημικά ένας αριθμός από μεγάλα
καρκινικά κύτταρα που παραδόξως παρουσίαζανσυνεντόπιση του p21 και του
μιτωτικού δείκτη Ki67. Αυτό το βιολογικό παράδοξο μεταφέρθηκε για μελέτη στο
κυτταρικό σύστημαSaos2-TetONp21. Η σταδιακή επαγωγή έκφρασης του γονιδίου p21
στα κύτταρα Saos2-TetON p21, που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, είχε ως
αποτέλεσμα την επαγωγή γήρανσης στα κύτταρα αυτά, η οποία έφτασε στο
αποκορύφωμά της την 10η ημέρα. Περαιτέρω ενεργοποίηση της p21 είχε ως
αποτέλεσμα την διαφυγή γήρανσης (κύτταρα escaped)και την επιβίωση για
υποπληθυσμό κυττάρων, των οποίων η υπερμικροσκοπική δομή έδειξε ότι έχουν
αποκτήσει χαρακτηριστικά επιθετικών καρκινικών κυττάρων, όπως πολύλοβους
πυρήνες, μικροπυρήνες και μιτοχόνδρια με ελαττωματική μορφολογία. Για την
απάντηση του παραπάνω βιολογικού προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της
κυτταροκαλλιέργειας και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Γήρανση, Καρκίνος, Γενωμική αστάθεια, Κυτταρική επικοινωνία, Αυτοφαγία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
134