Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρικών παραμέτρων του επιφανειακού οριακού στρώματος στη περιοχή των Σπάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320642 362 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-02
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καραμπάτσος Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χέλμης Κωνσταντίνος Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Ασημακόπουλος Δημοσθένης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Φλόκα Έλενα Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρικών παραμέτρων του επιφανειακού οριακού στρώματος στη περιοχή των Σπάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spectral analysis of atmospheric parameters for the surface boundary layer in the region of Spata
Περίληψη:
Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται τα τυρβώδη χαρακτηριστικά του
επιφανειακού οριακού στρώματος πάνω από ξηρά. Εξετάζεται επίσης κατά πόσο οι
αποκλίσεις των φασμάτων, από τη θεωρητική τους μορφή, συσχετίζονται με τα
χαρακτηριστικά της τυρβώδους δομής του Ε.Ο.Σ.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν λήφθησαν από Sonic ανεμόμετρο που ήταν
τοποθετημένο σε ιστό 10 μέτρων ο οποίος είχε εγκατασταθεί στον αερολιμένα Ελ.
Βενιζέλος στα πλάισια της πειραματικής αποστολής Εnvironmentally Compatible Air
Transport System (ECATS) και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 10 έως 26
Σεπτεμβρίου 2007. Τα δεδομένα είναι χρονοσειρές των τριών συνιστωσών της
ταχύτητας του ανέμου και της θερμοκρασίας. Η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 20Ηz.
Oι μέσες τιμές της κλίσης της αδρανειακής περιοχής του φάσματος προέκυψαν κοντά
στην αναμενόμενη θεωρητική τιμή. Για τα φάσματα που αντιστοιχούν και στις
τρεις διακυμάνσεις της ταχύτητας η διασπορά γύρω από τη μέση τιμή ήταν
σημαντική σε όλες τις συνθήκες ευστάθειας. Επιπλέον υπήρξε τάση για τα φάσματα
των συνιστωσών της ταχύτητας στις ασταθείς συνθήκες να έχουμε μικρότερες
κλίσεις κατ’απόλυτη τιμή από τη θεωρητικά αναμενόμενη ενώ στις ευσταθείς
μεγαλύτερες τιμές από τη θεωρητικά αναμενόμενη.
Όσον αφορά τη συσχέτιση των κλίσεων της αδρανειακής περιοχής με τη ταχύτητα
τριβής παρατηρήσαμε ότι στις ουδέτερες και ασταθείς συνθήκες οι κλίσεις των
φασμάτων των συνιστωσών της ταχύτητας συσχετίζονται θετικά με τη ταχύτητα
τριβής και μάλιστα πιο έντονα απ’ότι στις ευσταθείς συνθήκες.
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία Μόνιν Ομπούκοβ, Αδρανειακή περιοχή, Οριακό στρώμα, Φασματική ανάλυση, Τύρβη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
89