“Ο θάνατος της ύλης” - Η πολιτισμική ιστορία της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής μάζας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321487 611 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κοπακάκης Πελοπίδας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαβρόγλου Κ. Καθηγητής, Αραμπατζής Θ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Αραποστάθης Ε. Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
“Ο θάνατος της ύλης” - Η πολιτισμική ιστορία της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής μάζας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The death of matter- Cultural history of the theory of electromagnetic mass
Περίληψη:
Στις αρχές του 20ου αιώνα η πίεση που ασκούταν στην επιστημονική κοινότητα από
τις κατηγορίες για υλισμό, έστρεψε μερικούς επιστήμονες στο να αναπτύξουν μια
σειρά από θεωρίες που έδιναν έμφαση στην υποβάθμιση της σημασίας της ύλης,
έναντι του αιθέρα ή της ενέργειας. Μια από αυτές υπήρξε και η θεωρία της
ηλεκτρομαγνητικής μάζας. Η θεωρία αυτή διατρέχοντας μια διαδρομή που ξεκίναγε
από τη θεωρία του ατόμου-δίνη του Kelvin και έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην
ανακάλυψη του ηλεκτρονίου• αντιμετώπιζε το ηλεκτρόνιο ως μια «διαταραχή του
αιθέρα» και όχι ως υλικό σωματίδιο. Από της πιο καθοριστικές στιγμές της
ιστορίας της ηλεκτρομαγνητικής μάζας αποτελούν τα πειράματα του W. Kaufmann στα
οποία συγκρούεται η θεωρία με τη σχετικότητα του Einstein, με σχετική επιτυχία
έναντι αυτής αρχικά.
Η παρούσα εργασία εξετάζει την ιστορία της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής μάζας
μέσα από μια πολιτισμική, κοινωνική σκοπιά. Στο τέλος της εργασίας συγκρίνεται
η θέση Forman με την παρούσα εξιστόρηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρόνιο αιθέρας, Fin de siecle, W. Kaufmann, Θέση Forman, Ηλεκτρομαγνητική μάζα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
119