Αναγνώριση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με χρήση νευρωνικών δικτύων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324036 2017 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-15
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σταματόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγνώριση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με χρήση νευρωνικών δικτύων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spam filtering using neural networks
Περίληψη:
Στην εποχή που τα Ανεπιθύμητα (Spam) Μηνύματα κατακλύζουν κάθε διαθέσιμο
“γραμματοκιβώτιο”, η ανάγκη για την αυτοματοποιημένη αναγνώριση και
αντιμετώπισή τους
φαίνεται επιτακτική. Στην εργασία αυτή αρχικά μελετήθηκαν οι τεχνικές
Αναγνώρισης Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται τα τελευταία
χρόνια. Συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε σε προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν
αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης.
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα φίλτρο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας
Νευρωνικά Δίκτυα και συγκεκριμένα τον αλγόριθμο Πολυεπίπεδου Δικτύου Αισθητήρων
(Multilayer Perceptron / MLP). Έγινε χρήση της συλλογής αλγορίθμων Μηχανικής Μά-
θησης και Εξόρυξης Δεδομένων Weka του Πανεπιστημίου του Waikato. Μελετώνται οι
παράμετροι του Νευρωνικού Δικτύου και αποφασίζονται οι καταλληλότερες τιμές
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της κατηγοριοποίησης του φίλτρου. Τόσο
οι τεχνικές
που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό όσο και τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται
στην εργασία.
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναγνώριση ανεπιθύμιτης αλληλογραφίας, μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, tf-idf
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
46