Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή uoadl:graduate_theses 122466 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου  τους.

Κάτοχος:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

1. Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων: μέτρο προστασίας δημόσιας υγείας ή καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η υπόθεση των διωκόμενων οροθετικών.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντέλλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Παρέμβαση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μωρέτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και κύηση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324024
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Retropubic radical prostatectomy versus robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324026
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γράτσιας Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Αναβάθμιση και Επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Διδάκτρων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324028
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιάλλα Βανέσσα
Έτος εκπόνησης:
2015

6. "The evolution of mobile communications: Moving from 1G to 5G, and from human-to-human to machine-to-machine communications"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324030
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Αλγόριθμοι ομαδοποιημένης πρόσβασης στο κανάλι τυχαίας πρόσβασης σε περιβάλλοντα επικοινωνίας μηχανών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324032
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβριήλ Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Αναγνώριση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με χρήση νευρωνικών δικτύων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324036
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Αναλυση bin packing problem

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324039
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαβιλάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Ανάπτυξη εφαρμογής υπολογισμού σημείων ενδιαφέροντος σε περιβάλλον Android

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324041
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζαβάρας Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιούτσιας Θεόδωρος
Παυλής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Ανάλυση συστήματος “Near Field Communication (NFC)” κινητές πληρωμές (Mobile Payments) και ανάλυση αγοράς

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324045
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαράκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324047
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπερερή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Ανάλυση, Αξιολόγηση των ΜΙΜΟ συστημάτων και η εφαρμογή τους στα Ασύρματα Δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324049
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφάνου Φίλιππος
Χαϊκάλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Ανάπτυξη 2d game engine σε C++

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324052
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατερουδάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Ανάπτυξη 3D Εφαρμογής Αναπαράστασης και Περιήγησης σε μια Ψηφιακή Πινακοθήκη

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324056
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιλασζέγουικζ Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού που βασίζεται σε Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324060
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρέτσος Σταύρος
Μπόμπου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Ανάπτυξη εφαρμογής-πελάτη συστήματος εκλογών adder, για λειτουργικό ios

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324062
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσόλκας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή της ποιότητας οδικού δικτύου με χρήση κινητών συσκευών (smartphone)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324067
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμαρτζής Ιωάννης
Γκολφινόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων συμπερασμού κατά Bayes κατάλληλων για φασματικό διαχωρισμό

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324070
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Βασίλειος
Καφούρης Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2012