Ανάπτυξη 3D Εφαρμογής Αναπαράστασης και Περιήγησης σε μια Ψηφιακή Πινακοθήκη

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324056 1441 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-10
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μιλασζέγουικζ Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαρουτάς Δημήτριος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη 3D Εφαρμογής Αναπαράστασης και Περιήγησης σε μια Ψηφιακή Πινακοθήκη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στην Αθήνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-
2016 και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης 3D εφαρμογών ή παιχνιδιών
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το όλο project αναπτύσσεται μέσω της πλατφόρμας
ανάπτυξης 3D παιχνιδιών Unity 3D. Κατά συνέπεια το κύριος μέρος της παρούσας
πτυχιακής εργασίας αποτελείται από την πρακτική ανάπτυξη της εφαρμογής του
παιχνιδιού και όχι τόσο απο βιβλιογραφικά στοιχεία.
Βασικός στόχος της εφαρμογής/παιχνιδιού είναι η, όσο το δυνατόν, καλύτερη
αναπαράσταση μίας πιθανής πινακοθήκης, καθώς και η παροχή χρήσιμων
πληροφοριών εστιάζοντας έτσι στην δημιουργία μίας εφαρμογής παρόμοιας με κάποια
η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιείται ήδη απο κάποιο πραγματικό μουσείο με σκοπό
την ψηφιακή περιήγηση σε αυτό.
Λέξεις-κλειδιά:
Unity, Game Engine, Scripts, 3rd Person View, Packages
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6,7,29,30
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
31