Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324043 2427 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-18
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τσιούτσιας Θεόδωρος
Παυλής Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλωνισιώτη Αθανασία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση σικτύου LTE και υλοποίηση λογισμικού προσομοίωσης δικτύου LTE με χρήση JAVA SE
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
To σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Παγκόσμιου Συστήματος Κινητών
Τηλεπικοινωνιών (UMTS) γνωστό και ως Εξελιγμένο Σύστημα Πακέτων (EPS) είναι
μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια
επαναστατική κίνηση υποκινείται από την ακατάπαυστη αύξηση της ζήτησης
συνδέσεων γρήγορων ταχυτήτων στα δίκτυα, χαμηλών χρόνων καθυστερήσεων, χαμηλών
ρυθμών σφαλμάτων και ελαστικότητας διότι οι νέοι χρήστες και οι εφαρμογές
δικτύων εξαρτώνται πολύ από αυτές τις απαιτήσεις για να απολαμβάνουν επαρκή
λειτουργικότητα και απόδοση.
Το 3GPP έχει ερευνήσει το LTE του UMTS για την κάλυψη µελλοντικών απαιτήσεων
και την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του προτύπου. Ο στόχος του είναι η
τεχνολογία ραδιο-πρόσβασης µε υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων, χαµηλότερες
λανθάνουσες καταστάσεις και βέλτιστη υποστήριξη για τις υπηρεσίες πακέτων, όπως
multimedia,παιχνίδια και υπηρεσίες διαδικτύου. Η τηλεφωνία θα υποστηριχθεί από
τη μεταφορά φωνής μέσω ΙΡ πρωτοκόλλου (VoIP) µε τουλάχιστον εξίσου καλή
ποιότητα όπως στο κύκλωµα µεταγωγής τηλεφωνίας.
Το 3GPP LTE υπόσχεται υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και στην ανερχόμενη και στην
κατερχόμενη ζεύξη, φασματική επάρκεια, χαμηλούς χρόνους καθυστέρησης και χαμηλό
ρυθμό σφαλμάτων. Αυτοί οι στόχοι λειτουργίας και επίδοσης του 3GPP LTE είναι
αξιέπαινοι και μπορούν να επιτευχθούν με αρκετή σιγουριά.
Το πρότυπο του LTE είναι σχεδιασμένο, αξιοποιώντας πληθώρα τεχνολογιών, ώστε
να παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων στη καθοδική ζεύξη (downlink) της τάξης
των 300 Mbps και στην ανοδική (uplink) μέχρι και 75 Mbps. Επίσης παρέχει
Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Service - QoS) η οποία ορίζει καθυστέρηση
διάδοσης μικρότερη από 5ms στο δίκτυο ραδιο-πρόσβασης.
Κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισμικού
προσομοίωσης που να υπακούει στις θεμελιώδεις αρχές του δικτύου LTE και η
υλοποίηση βασικών οντοτήτων του Εξελιγμένου Συστήματος Πακέτων, όπως επίσης η
εξήγηση και ο σχολιασμός των λειτουργιών αυτής της προσομοίωσης αλλά και των
κύριων συστατικών του δικτύου LTE.
Λέξεις-κλειδιά:
Εξέλιξη, 3GPP, κινητή τηλεφωνία, Εξελιγμένος πυρήνας πακέτων, προσομοίωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
44