Αλγόριθμοι ομαδοποιημένης πρόσβασης στο κανάλι τυχαίας πρόσβασης σε περιβάλλοντα επικοινωνίας μηχανών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324032 1739 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Γαβριήλ Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Αλωνιστιώτη, Κωνσταντίνος Χατζηκοκολάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλγόριθμοι ομαδοποιημένης πρόσβασης στο κανάλι τυχαίας πρόσβασης σε περιβάλλοντα επικοινωνίας μηχανών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Algorithms for cluster-based random access to the radio access channel in machine-to-machine communication environments
Περίληψη:
Βασική ανάγκη που πρέπει να καλύπτεται στα 5G συστήματα είναι η υποστήριξη
μεγάλου αριθμού απλών συσκευών, οι οποίες μεταδίδουν ασύγχρονα μικρό αριθμό
δεδομένων. Η επικοινωνία των συσκευών αυτών με το δίκτυο ορίζεται ως
επικοινωνία μηχανών (Machine Type Communication, MTC ή Machine-to-Machine,
Μ2Μ). Κάθε συσκευή επικοινωνεί με το δίκτυο μέσω του RACH (Random Access
CHannel) καναλιού, ώστε να ζητήσει πόρους για να μεταδώσει τα δεδομένα. Το
κανάλι αυτό όμως είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας
ανθρώπων (H2H) κι όχι μηχανών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις των
αιτήσεων και καθυστέρηση στην επικοινωνία.
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη
αλγορίθμων βελτιστοποίησης πρόσβασης ομάδων (Clusters) μηχανών, ώστε να
μειωθούν οι συγκρούσεις αυτές. Δημιουργήθηκαν σενάρια που προσομοιώνουν την
επικοινωνία μεταξύ των μηχανών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έγιναν
τροποποιήσεις και δημιουργήθηκαν εκ νέου σενάρια που πιστοποιούν ότι οι λύσεις
που προτάθηκαν είναι λειτουργικές και εφαρμόσιμες και δεν αναλώνονται απλά σε
θεωρητικές προσεγγίσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Δίκτυο μαρκοχρόνιας εξέλιξης, 5ης γενιάς δίκτυο, επικοινωνία μεταξύ μηχανών, επικοινωνία μηχανής με μηχανή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
66-71
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
72

 


attachments.zip
32 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.