Ανάπτυξη εφαρμογής-πελάτη συστήματος εκλογών adder, για λειτουργικό ios

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324062 1305 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-11
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τσόλκας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρουσσοπούλου Μέμα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής-πελάτη συστήματος εκλογών adder, για λειτουργικό ios
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μεταφορά ενός client application για
ασφαλείς ψηφοφορίες από desktop μορφή στο iPhone. Ο προγραμματισμός έγινε σε
Mac Mini με λειτουργικό Mac OS X Mountain Lion και γλώσσα Objective-C++
(Objective-C μαζί με C++).
Χρησιμοποιήθηκε το Xcode, που είναι το περιβάλλον προγραμματισμού που προσφέρει
δωρεάν η Apple για το σκοπό αυτό. Έχει συμπεριληφθεί οδηγός τόσο για την
Objective-C όσο και για το Xcode.
Λέξεις-κλειδιά:
ασφάλεια, ψηφοφορία, Adder, iPhone
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8, 9, 10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
86
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

 


attachments.zip
13 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.