Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή uoadl:graduate_theses 111828 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου  τους.

Κάτοχος:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

21. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές Α' Λυκείου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324072
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταβανάς Σωτήριος
Σκληρός Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2015

22. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου προσδιορισμού οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα με την τεχνική της πολυστοιχειακής φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο γραφίτη

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324075
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαγκιούζη Δανάη
Μουντάκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

23. Ανάπτυξη παρουσιάσεων για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324077
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αργυρακοπούλου Παγώνα
Έτος εκπόνησης:
2015

24. Ανάπτυξη συνεργατικού, ηλεκτρονικού παιχνιδιού για υποστήριξη διδασκαλίας σε περιβάλλον Android

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324079
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαφώτης Νικόλαος
Αγαθάγγελος-Ιωάννου Γεώργιος
Μπόρσης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

25. Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για μετατροπή γεωχωρικής και χρονικής πληροφορίας σε διασυνδεδεμένα δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324083
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

26. ανίχνευση αλλαγών και συσταδοποίηση σε πραγματικό χρόνο

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324086
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκαράκης Γεράσιμος
Έτος εκπόνησης:
2015

27. Ανίχνευση συμβάντων και δειγματοληψία δεξαμενής σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324088
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπερσίμης Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2015

28. ανωνυμοποίηση και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων σε περιβάλλον έξυπνης κατοικίας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324092
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργόπουλος Βασίλειος
Τουρπέτας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

29. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μικροοργανισμού Bacillus subtilis σε διαφορετικές συνθήκες επώασης και μελέτη των προϊόντων μεταβολισμού του με HPLC-PDA

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324095
Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακλαμάνου Πελαγία
Έτος εκπόνησης:
2016

30. αξιολόγηση χρηστικότητας και εμπλουτισμός του προσαρμοστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ALMA-ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής οπτικοποίησης του αλγορίθμου της φυσαλίδας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324098
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάτσος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

31. Αξιοποίηση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδασκαλία εννοιών της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324102
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρύδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2016

32. Απεικόνιση γράφων στην κάρτα γραφικών υλοποιήση των αλγορίθμων boruvka και dijkstra

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324106
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Δημήτριος
Μεγκραμπιάν Αρσάκ
Έτος εκπόνησης:
2016

33. Ασύγχρονη ελαστική μεταφορά δεδομένων για ερωτήματα αναλυτικής επεξεργασίας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324109
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακόπουλος Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2015

34. Αυτοματοποιημένος σχεδιασμός ενεργειών για πολλούς πράκτορες, βασισμένος σε προτιμήσεις γραμμικής χρονικής λογικής (LTL)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324112
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετσαλάκης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2015

35. Αυτόματη ανάκτηση παγκόσμιας ειδησεογραφίας και κατηγοριοποίηση της με χρήση εξαγόμενων μέτα-δεδομένων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324114
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσομητόπουλος Αριστοτέλης
Παπαπαναγιωτάκης-Μπουσύ Ιάσων
Έτος εκπόνησης:
2015

36. Αυτόματη κλιμάκωση στο σύστημα υπολογιστικού Νέφους OpenStack

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324117
Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαμπούρας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

37. Βασικές αρχές λειτουργίας των μη αντιγράψιμων φυσικών συναρτήσεων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324120
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεπάστας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

38. Βελτιστοποίηση με Σμήνος Σωματιδίων - Εφαρμογή στην Κατασκευή Ωρολογίων Προγραμμάτων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324122
Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουλιμιώτης Ιωάννης - Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2015

39. Βελτιώσεις στην Διεπαφή Χρήστη των εφαρμογών συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος LHCb (CERN)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324125
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριαζή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

40. Βελτίωση αλγορίθμων παραγωγής προτάσεων πολλαπλών κριτηρίων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324130
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκάτση Ένρι
Mema Gerald
Έτος εκπόνησης:
2016