Βελτιώσεις στην Διεπαφή Χρήστη των εφαρμογών συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος LHCb (CERN)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324125 380 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-19
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κυριαζή Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αφροδίτη Τσαλγατίδου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτιώσεις στην Διεπαφή Χρήστη των εφαρμογών συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος LHCb (CERN)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Improvements to the user interface of LHCb's continuous integration system
Περίληψη:
Η εργασία έχει σαν αντικείμενο την βελτίωση και την δημιουργία εκ νέου
εφαρμογών που σχετίζονται με το σύστημα συνεχούς ενσωμάτωσης του πειράματος
LHCb. Το πείραμα είναι μέρος των τεσσάρων μεγάλων πειραμάτων που
πραγματοποιούνται στο CERN. Η ομάδα των εφαρμογών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το
σύστημα Jenkins. Για να αναγνωριστούν οι αδυναμίες των εφαρμογών, ακολουθήθηκαν
κάποια βήματα που απαιτούσαν επικοινωνία με τους χρήστες και τους developers
που είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν με την ανάπτυξη των web εφαρμογών. Σκοπός
ήταν να βελτιστοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών ώστε να μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους developers των project και της ομάδας πληροφορικών
υπεύθυνων για την συντήρηση του συστήματος Jenkins. Η βάση δεδομένων στην
οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα που εξάγονται από το Jenkins είναι η μη
σχηματική βάση CouchDB ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ευελιξία στα έγγραφα. Η
συγκεκριμένη βάση επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογής πάνω στην βάση και οι
εφαρμογές πριν την επεξεργασία τους είχαν αναπτυχθεί με αυτό το μοντέλο. Η
εμφάνιση και η εμπειρία χρήστη εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης Javascript και
συνοδευτικών βιβλιοθηκών.
Λέξεις-κλειδιά:
βελτιώσεις, εφαρμογή, διεπαφή, χρήστης, δυναμικό
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10,11,12,13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
72

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


attachments.zip
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.