Βελτίωση αλγορίθμων παραγωγής προτάσεων πολλαπλών κριτηρίων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324130 426 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γκάτση Ένρι
Mema Gerald
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Χαμόδρακας,Ιωάννης Eμίρης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτίωση αλγορίθμων παραγωγής προτάσεων πολλαπλών κριτηρίων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη πτυχιακή είναι μια
επέκταση της πτυχιακής της Γ. Μπουρτσουκλή (2014), στην οποία υλοποιήθηκε ένας
αλγόριθμος πρόβλεψης βαθμολογιών για την αξιολόγηση αντικειμένων βάσει
πολλαπλών κριτηρίων, με σκοπό την πρότασή τους στους χρήστες, ανάλογα με τις
προτιμήσεις τους. Σκοπός της υλοποίησης ήταν η αξιολόγηση και η σύγκριση του
αλγορίθμου με δύο άλλους γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται ευρέως. Η
πτυχιακή αυτή επικεντρώνεται σε δύο σημεία για να βελτιώσει τα αποτελέσματα του
αρχικού αλγορίθμου. Πρώτον, γίνεται τροποποίηση της μεθόδου της γραμμικής
παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της βαρύτητας που δίνουν οι
χρήστες στα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων
της και την αντιμετώπιση των περιορισμών της. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το
πρόβλημα
της διαχείρισης μεγαλύτερου πλήθους χρηστών μέσω της χρήσης του αλγορίθμου
προσεγγιστικής εύρεσης κοντινότερων γειτόνων LSH (locality sensitive hashing), ο
οποίος επιτυγχάνει τη μείωση των διαστάσεων του προβλήματος και τη βελτίωση της
πολυπλοκότητας. Τέλος υλοποιούνται ορισμένες μετρικές αξιολόγησης με σκοπό τη
σύγκριση του αλγορίθμου ως προς την αποτελεσματικότητα και τον χρόνο σε σχέση με
δύο γνωστούς αλγόριθμους, τον Decomposing Multi Criteria και τον Weighted Slope
One, αλλά και με τον αρχικό αλγόριθμο
Λέξεις-κλειδιά:
Εξατομίκευση, Συνεργατικό Φιλτράρισμα, Πρόβλεψη Βαθμολογιών, Ομοιότητες Χρηστών, Μετρικές Αξιολόγησης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
44

 


attachments.zip
19 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.