Ανάπτυξη 2d game engine σε C++

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324052 1409 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-18
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κατερουδάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξης Δελής (Καθηγητής)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη 2d game engine σε C++
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
2d game engine development in C++
Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός 2D game engine το οποίο να παρέχει
στον προγραμματιστή ο οποίος το χρησιμοποιεί ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης από
την πλατφόρμα και το υλικό για το οποίο προγραμματίζει. Στόχος είναι η παροχή
εύχρηστων μεθόδων για την πραγματοποίηση συνηθισμένων λειτουργιών οι οποίες
συχνά συναντώνται σε παιχνίδια αλλά και άλλες εφαρμογές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, επιλέχθηκε η χρήση της βιβλιοθήκης SDL η
οποία παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες χαμηλού επιπέδου της κάρτας γραφικών, της
κάρτας ήχου, συσκευών εισόδου και λειτουργίες δικτύου. Στην προκειμένη
περίπτωση θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες γραφικών και συσκευών εισόδου τις
οποίες παρέχει η βιβλιοθήκη, για την επίτευξη του στόχου της εργασίας.

Για την επίδειξη των δυνατοτήτων του game engine δημιουργήθηκε ένα παράδειγμα,
όπου ο παίκτης χειρίζεται έναν χαρακτήρα και περιηγείται σε έναν χάρτη, το
οποίο αποτελεί δείγμα του πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το game engine για την
δημιουργία ενός πιο πλήρους παιχνιδιού. Επιπλέον μέσω της χρήσης μενού μπορεί
να φορτωθεί μια πλήρης υλοποίηση του κλασσικού παιχνιδιού “Tetris”, η οποία
επιδεικνύει πως μπορούν να υλοποιηθούν και παιχνίδια άλλου τύπου με βάση το
game engine.
Λέξεις-κλειδιά:
παιχνίδι, γραφικά, εικόνα, μηχανή παιχνιδιού, δυο διαστάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
35
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

 


attachments.zip
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.