Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού που βασίζεται σε Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324060 1397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-19
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κρέτσος Σταύρος
Μπόμπου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Γρηγοριάδου, Ηλίας Βεργίνης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού που βασίζεται σε Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι νέοι όλο και περισσότερο ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Για το
λόγο αυτό θα ήταν σημαντικό εργαλείο για τους καθηγητές και περισσότερο
ενδιαφέρουσα για τους μαθητές η χρήση τους στη διδακτική διαδικασία. Στην
παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την αξία της εκμάθησης δημιουργίας ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, για τη διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης και των εννοιών του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα Δίκτυα
της Γ’ Λυκείου του Πρότυπου ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής, με τη βοήθεια της χρήσης
του περιβάλλοντος GameMaker με το οποίο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις
έννοιες των αντικειμένων, των ιδιοτήτων τους, των γεγονότων και των ενεργειών
που τα συνδέουν. Υλοποιήσαμε δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με τη
δημιουργία παιχνιδιών στο περιβάλλον GameMaker κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Κατ’ επέκταση μετά από ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές πραγματοποιήθηκαν
δραστηριότητες για την εκμάθηση χρήσης του Photoshop σαν εργαλείο για τον
εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (π.χ. backgrounds) καθώς και μία πρώτη
επαφή με την πανεπιστημιακή γνώση μέσω της δραστηριότητας του αλγόριθμου
Dijkstra. Για την ανασκόπηση αυτού του διδακτικού εγχειρήματος μετά την
ολοκλήρωση ορισμένων δραστηριοτήτων δόθηκαν στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης για
να διεξαχθούν πορίσματα σε σχέση με το πως είδαν τη συγκεκριμένη εμπειρία.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυμέσα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, Αντικείμενα, Ιδιότητες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
91