Ανάλυση, Αξιολόγηση των ΜΙΜΟ συστημάτων και η εφαρμογή τους στα Ασύρματα Δίκτυα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324049 1404 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Στεφάνου Φίλιππος
Χαϊκάλης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θωμάς Σφηκόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση, Αξιολόγηση των ΜΙΜΟ συστημάτων και η εφαρμογή τους στα Ασύρματα Δίκτυα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Analysis and evaluation of MIMO systems and their application in Wireless Networks
Περίληψη:
Τα σημερινά συστήματα ασύρματων επικοινωνιών επιζητούν ολοένα περισσότερο την
αξιόπιστη μετάδοση της πληροφορίας και την ταυτόχρονη αύξηση του ρυθμού των
δεδομένων, η οποία μειώνεται εξαιτίας των φαινομένων του καναλιού, για την
παροχή αξιόπιστης ποιότητας υπηρεσιών.
Σε αυτή την κατεύθυνση την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα
πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (ΜΙΜΟ), τα οποία αποτελούν σημαντικότατο
πεδίο έρευνας των επικοινωνιακών συστημάτων. Τα εν λόγω συστήματα μπορούν να
προσφέρουν αύξηση της χωρητικότητας του επικοινωνιακού συστήματος (b/s/Hz),
μέσω της πρόσθετης χωρικής διάστασης που εισάγουν στην υπάρχουσα διάσταση του
χρόνου.
Εντούτοις, τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου εμφανίζονται με τη
χρήση της τεχνικής OFDM. Η ορθογωνική πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (OFDM),
είναι μια τεχνική που έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, όμως δεν ηταν
δυνατή η χρήση της λόγω των περιορισμών του υλικού. Μετά από την σημαντικότατη
πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα της μικροηλεκτρονικής (VLSI) και της μείωσης
του κόστους που έχει σήμερα, δόθηκε η ευκαιρία ώστε να αξιοποιηθεί μια τεχνική
η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στην φασματική απόδοση, μέσω της καταστολής
του φαινομένου της διασυμβολικής παρεμβολής (ISI). Η παρούσα τεχνική σε
συνδυασμό με την προαναφερθείσα τεχνική ΜΙΜΟ, προσφέρει σημαντικά οφέλη στη
ρυθμοαπόδοση των σύγχρονων απαιτητικών επικοινωνιακών συστημάτων.
Στην παρούσα εργασία μελετάμε την εξέλιξη των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων μέχρι σήμερα. Εστιάζουμε περισσότερο σε αλγόριθμους που
χρησιμοποιούν συστήματα MIMO και μελετώνται η χωρητικότητα τους, η εξάρτηση
τους από το πλήθος των κεραιών στον πομπό και στον δέκτη, και το κέρδος
διαφορισμού καθώς αυξάνει το πλήθος των κεραιών στον δέκτη. Τέλος, μελετάμε το
μέλλον των συστημάτων MIMO, που είναι τα Massive MIMO, αναφερόμενοι στα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους.
Λέξεις-κλειδιά:
συστήματα πολλαπλών εισόδων – πολλαπλών εξόδων, ασύρματο δίκτυο, κανάλια δεδομένων, κεραία, πομπός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7,8,9,10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
22
Αριθμός σελίδων:
99
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.