Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή της ποιότητας οδικού δικτύου με χρήση κινητών συσκευών (smartphone)

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324067 1446 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-22
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σαμαρτζής Ιωάννης
Γκολφινόπουλος Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Κοτρώνης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή της ποιότητας οδικού δικτύου με χρήση κινητών συσκευών (smartphone)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development of a mobile application that monitors the road network quality using smartphones
Περίληψη:
Το αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής σε περιβάλλον
android
με σκοπό την χρήση των αισθητήρων και των υπηρεσιών τοποθεσίας των έξυπνων
τηλεφώνων (smartphones) έτσι ώστε να αναλύσει, να καταγράψει και να
οπτικοποιήσει
δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του οδικού δικτύου.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ο αισθητήρας επιτάχυνσης της συσκευής όπου μετά από
επεξεργασία των μετρήσεων και σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση του χρήστη,
γίνεται καταγραφή αυτών σε βάση δεδομένων καθώς και παρουσίαση των
αποτελεσμάτων σε χάρτη (google maps). Σκοπός αυτής τη εργασίας είναι η δοκιμή
αυτής της εφαρμογής χρησιμοποιώντας μία συλλογή διαφορετικών συσκευών και
οχημάτων καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στα αποτελέσματα τους.
Τέλος θα ερευνηθούν πιθανές χρήσεις αυτής της εφαρμογής καθώς και επεκτάσεις της
στον πραγματικό κόσμο.
Λέξεις-κλειδιά:
android, έξυπνο τηλέφωνο, αισθητήρας, υπηρεσίες τοποθεσίας, χάρτης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9, 10, 12, 56, 58
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
59
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


attachments.zip
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.