Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων συμπερασμού κατά Bayes κατάλληλων για φασματικό διαχωρισμό

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324070 1526 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Βασίλειος
Καφούρης Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής Θεοδωρίδης Σέργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων συμπερασμού κατά Bayes κατάλληλων για φασματικό διαχωρισμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, επικεντρώνεται στο πρόβλημα του ημί-επιβλεπόμενου υπέρ-
φασματικού διαχωρισμού, όπου, γνωρίζοντας τις φασματικές υπογραφές κάποιων
υλικών, στόχος κατά την ανάλυση ενός συγκεκριμένου εικονοστοιχείου είναι ο
προσδιορισμός των υλικών που το συνθέτουν, αλλά και του διανύσματος που
περιέχει τα ποσοστά αυτών των υλικών στη σύνθεση. Υιοθετώντας το γραμμικό
μοντέλο μίξης για την υπό εξέταση υπερφασματική εικόνα, αναπτύσσεται μία
ιεραρχική προσέγγιση κατά Bayes κατάλληλη για ημί-επιβλεπόμενο υπέρ-φασματικό
διαχωρισμό, όπου έχουν ανατεθεί κατάλληλες εκ των προτέρων κατανομές
πιθανότητας στις εμπλεκόμενες υπό εκτίμηση παραμέτρους, οι οποίες μοντελοποιούν
τις ιδιότητες της αραιότητας και μη αρνητικότητας του διανύσματος των ποσοστών.
Στη συνέχεια, εξάγεται νέος επαναληπτικός αλγόριθμος συμπερασμού κατά Bayes,
ονόματι BI-ICE-single, που παράγει αραιές μη αρνητικές εκτιμήσεις του
διανύσματος ποσοστών. Τέλος, περιγράφεται μια νέα απλή τεχνική, η οποία
λαμβάνει υπ' όψιν της την πιθανή χωρική συσχέτιση γειτονικών εικονοστοιχείων
της υπερφασματικής εικόνας. Πειραματικά φαίνεται ότι ο BI-ICE-single δεν
παρουσιάζει την ακρίβεια στην εκτίμηση της μεθόδου BI-ICE, στην περίπτωση όπου
οι φασματικές υπογραφές των υλικών παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση. Αντίθετα, όταν
η συσχέτιση είναι χαμηλή, οι δύο αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά.
Επιπλέον, η προαναφερόμενη προτεινόμενη τεχνική οδηγεί σε σημαντική
εξοικονόμηση υπολογιστικής ισχύος, χωρίς να υστερεί στην ποιότητα σε σχέση με
την περίπτωση που η πιθανή χωρική συσχέτιση αγνοείται.
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερφασματική απεικόνιση, Ιεραρχικό Bayesian μοντέλο, Αραιός ημί-επιβλεπόμενος φασματικός διαχωρισμός, Συμπερασμός κατά Bayes, Φασματική υπογραφή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
94