«Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εμφυσήματος»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325931 438 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-12
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καλαβέσιος Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Καβαντζάς, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»
Πολυξένη Νικολοπούλου- Σταμάτη, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομικής, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»
Αλέξανδρος Παπαγιάννης, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Διευθυντής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εμφυσήματος»
Μεταφρασμένος τίτλος:
“Air pollutants as risk factors for the development of emphysema”
Περίληψη:
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μείζον πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, ειδικά για τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Παρόλη την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στους τρόπους μέτρησης και καταγραφής των αέριων ρύπων και παρά τους διεθνείς κανονισμούς για έλεγχο των ρύπων στην ατμόσφαιρα, παρατηρείται συνεχής αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ως επακόλουθο όλο και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις αυτής τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Το πρώτο σύστημα που επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι το αναπνευστικό και μία από τις πιο κοινές, αλλά και πιο σοβαρές ασθένειες που επηρεάζονται από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Στόχος της ΜΔΕ ήταν η εύρεση συσχετισμού μεταξύ των ατμοσφαιρικών ρύπων και της ανάπτυξης εμφυσήματος. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συλλογή δεδομένων από διεθνείς, τοπικούς οργανισμούς και προηγούμενες μελέτες, η οργάνωση και η σύγκριση δεδομένων, προκειμένου να βγουν τα συμπεράσματα της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην ανατομία, στη φυσιολογία, στην ιστολογία και στην εμβρυολογία του αναπνευστικού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη ΧΑΠ και στα αίτια, την επιδημιολογία, την ακτινολογική, την παθολογοανατομική και κλινική της εικόνα, καθώς και στη θεραπεία και στην πρόγνωση αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εμφύσημα, που αποτελεί μαζί με τη χρόνια βρογχίτιδα τη ΧΑΠ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα. Γίνεται συζήτηση και αναφέρονται όλα τα τελευταία δεδομένα για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους ως παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη και ΧΑΠ και ιδιαίτερα εμφυσήματος. Σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο αναφέρεται το κάπνισμα, το οποίο αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης εμφυσήματος. Επιπρόσθετα συζητείται το εργασιακό περιβάλλον ως παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη ΧΑΠ. Η εργασία κλείνει με τα εξής συμπεράσματα: Υπάρχουν πολλές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορούν να επιδεινώσουν την υγεία ασθενών με ΧΑΠ, αλλά και να αυξήσουν τον αριθμό των παροξύνσεων ΧΑΠ. Υπάρχουν όμως και έρευνες που συσχετίζουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους με τον κίνδυνο για ανάπτυξη εμφυσήματος. Παρ’ όλα αυτά χρειάζονται περισσότερες μελέτες, ώστε να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μπορούν να προκαλέσουν εμφύσημα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΧΑΠ, Εμφύσημα, Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
174
Αριθμός σελίδων:
xvi, 103

ΜΔΕ.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.