Ανίχνευση ψυχοπαθολογίας, αξιολογικές νοητικές κατασκευές και βαθμός τήρησης της θεραπείας σε νέους ενήλικες χρήστες κάνναβης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326681 459 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-16
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γιαννουλοπούλου Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαλλιώρη Μ., Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Παπαρρηγόπουλος Θ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Τζαβέλλας Η., Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση ψυχοπαθολογίας, αξιολογικές νοητικές κατασκευές και βαθμός τήρησης της θεραπείας σε νέους ενήλικες χρήστες κάνναβης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η θεραπευτική διαδικασία και η ολοκλήρωσή της αποτελούν έναν σημαντικό στόχο στην προσπάθεια απεξάρτησης εφήβων και νεαρών ενηλίκων από τη χρήση ουσιών. Στην Ελλάδα, στα προγράμματα απεξάρτησης, όπως τα προγράμματα εξωτερικής παραμονής εφήβων και νέων, περίπου 4 στους 10 έφηβους αποχωρούν οικειοθελώς από το πρόγραμμα. Ένας σημαντικός δείκτης παραμονής στα προγράμματα αυτά είναι και ο βαθμός τήρησης της θεραπευτικής διαδικασίας. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετήσει τους προστατευτικούς και δυσλειτουργικούς παράγοντες που πιθανόν σχετίζονται με την τήρηση της θεραπείας σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με κύρια ουσία χρήσης την κάνναβη. ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα για αυτήν την έρευνα αποτέλεσαν 50 νεαρά μέλη της μονάδας Εφήβων Νέων «Ατραπός», με μέση ηλικία τα 20 έτη, και οι θεραπευτές τους (7 θεραπευτές, με μέση ηλικία τα 43,3 έτη). Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Dysfunctional Preconceptions Questionnaire (DPQ) για την αξιολόγηση πιθανών δυσλειτουργικών νοητικών κατασκευών, το General Health Questionnaire (GHQ-28) για την ανίχνευση ψυχοπαθολογίας, το Treatment Demand Indicator (TDI) για την επιλογή δημογραφικών και κλινικών μεταβλητών όπως η διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος, η ηλικία έναρξης της χρήσης, η χρήση άλλων ουσιών, οι συνθήκες διαβίωσης, η οικογενειακή κατάσταση των γονέων. Χρησιμοποιήθηκε επίσης μια κλίμακα συμμόρφωσης στη θεραπεία για τη μέτρηση του βαθμού τήρησης της θεραπείας από τα νεαρά άτομα, όπως αξιολογήθηκε από τους θεραπευτές τους. Δημιουργήθηκε για το σκοπό της παρούσας μελέτης από τον ερευνητή και αφορούσε στο βαθμό συμμόρφωσης: α) στις ουροληψίες β) στη «στεγνή» χωρίς χρήση ουσιών θεραπεία γ) στις ατομικές συνεδρίες δ) στις ομαδικές ή άλλες διαδικασίες του πλαισίου ε) του οικογενειακού περιβάλλοντος (του πατέρα και της μητέρας). Υποβλήθηκε σε έλεγχο εγκυρότητας του περιεχομένου (content validity) και έλεγχο της εσωτερικής συνοχής, αξιοπιστίας (συντελεστής Cronbach’s-a). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα μελέτη τα κυριότερα ευρήματα ήταν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η συμμόρφωση των συμμετεχόντων, τόσο λιγότερα ήταν τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ο βαθμός συμμετοχής της μητέρας στη θεραπεία ήταν σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά με του πατέρα. Επίσης οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν αλκοόλ είχαν δυσλειτουργικότερες νοητικές κατασκευές και στις τρεις διαστάσεις της ταυτότητας, της προσαρμογής, της δημιουργικότητας του DPQ συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που δεν κατανάλωναν αλκοόλ. Η έρευνα στο χώρο της ουσιοεξάρτησης επικεντρώνεται πρόσφατα στις δυσλειτουργικές νοητικές κατασκευές χρηστών ουσιών, λόγω της κλινικής τους σημασίας στην πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας. Υπάρχει, όμως, ελάχιστη γνώση των νοητικών κατασκευών που πιθανόν σχετίζονται με τη διαδικασία τήρησης της θεραπείας. Η διερεύνηση των παραγόντων που αυξάνουν την ευαλωτότητα και η ενδυνάμωση εκείνων που λειτουργούν προστατευτικά στην πορεία της θεραπείας μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο θα βοηθήσει τη θεραπευτική διαδικασία προσφέροντας γνώση για τη βελτίωση της αλλά και για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των νεαρών αυτών ατόμων.
Λέξεις-κλειδιά:
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες χρήστες κάνναβης, Χρήση ουσιών και συμμόρφωση στην θεραπεία, Διακοπή της θεραπείας και χρήση ουσιών, Προγράμματα απεξάρτησης, Νοητικές κατασκευές και χρήση ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
110
Αριθμός σελίδων:
viii, 92

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΤΡΙΒΗ_FN.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.