Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326864 436 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Φωτιάδης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βερροιόπουλος Γεώργιος, Στεργίου Κωνσταντίνος, Οικονόμου Άλκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χωρική και χρονική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η σύνθεση των ταξινομικών ομάδων των αυγών και ιχθυονυμφών, η κατανομή τους στο χώρο, ο προσδιορισμός των πεδίων ωοτοκίας καθώς και η συσχέτιση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στη περιοχή του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2015.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τη συστηματική κατάταξη και τη μελέτη του ιχθυοπλαγκτού.
Τα δείγματα συλλέχτηκαν με πλαγκτονικό δίχτυ τύπου Bongo και κατά τη δειγματοληψία έγινε καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση θερμοσαλινογράφου. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο υλικά και μέθοδοι περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος δειγματοληψίας, καθώς και οι διεργασίες που ακολουθήθηκαν στο εργαστήριο, όπως είναι η λήψη ψηφιακών εικόνων και μετρήσεων, καθώς και οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων.
Στο κεφάλαιο αποτελέσματα, δίνονται γραφήματα και πίνακες από τη στατιστική επεξεργασία μαζί με συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων. Ως πιο άφθονα taxa αναγνωρίστηκαν οι ιχθυονύμφες των Gobiidae, Symphodus sp. και Callionymus sp. Ενώ για τα αυγά τα πιο άφθονα taxa ήταν των Mugilidae, Engraulis encrasicolus και Callionymus sp.
Τέλος στο κεφάλαιο της συζήτησης, πραγματοποιείται περεταίρω ανάλυση των αποτελεσμάτων, καθώς και σύγκριση αυτών με τα αποτελέσματα άλλων μελετών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωκεανογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιχθυοπλαγκτό, Μαλιακός κόλπος, αυγά ιχθύων, ιχθυονύμφες, πολυπαραγοντική ανάλυση, εποχικότητα.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
86
Διπλωματική Ωκεανογραφίας Φωτιάδης Νικόλαος.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο