Διερεύνηση ψυχολογικής προσαρμογής ανδρών και γυναικών στον τεχνητό νεφρό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327351 441 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-31
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κρικζώνη Ιουλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ζέρβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αρετή Σπυροπούλου,Διδάκτωρ, Ψυχίατρος Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
Μουρίκης Ηρακλής, Συνεργάτης Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση ψυχολογικής προσαρμογής ανδρών και γυναικών στον τεχνητό νεφρό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διεύρυνση της ψυχολογικής προσαρμογής ανδρών και γυναικών στο τεχνητό νεφρό.

Υλικό και μέθοδος : Πληθυσμός της μελέτης ήταν οι ασθενείς (άνδρες και γυναίκες) που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 ασθενείς (37 άνδρες, 52,9%). Τα ερευνητικά εργαλεία που συμπλήρωσαν οι ασθενείς ήταν η σύντομη εκδοχή του ερωτηματολογίου COPE, η κλίμακα αϋπνίας Αθηνών (Athens Insomnia Scale, AIS), η κλίμακα Νοσοκομειακής Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) και η κλίμακα αυτοαξιολόγησης της κατάθλιψης κατά Zung.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 63,46±15,30 έτη. Η αναζήτηση υποστήριξης, η αποδοχή και η καταφυγή στη θρησκεία (81%,75% και 75% αντίστοιχα)ήταν οι κυριότεροι μηχανισμοί αντιμετώπισης. Η συχνότητα άγχους ανήλθε στο 6%, ενώ της κατάθλιψης εκτιμήθηκε μεταξύ 17-26%. H μέση τιμή της βαθμολογίας στο ερωτηματολόγιο AIS (7,71±5,13) ήταν ενδεικτική σοβαρής αυπνίας. Οι γυναίκες εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στη διάσταση «κατάθλιψη» (p=0,001) σε σχέση με τους άντρες. Η αποδοχή και η ενεργός αντιμετώπιση χρησιμοποιούνται συχνότερα από άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών, ενώ η αναζήτηση υποστήριξης από εκείνα άνω των 70 ετών. Στα αρνητικά συναισθήματα οι αναλφάβητοι είχαν υψηλότερη βαθμολογία έναντι όλων των άλλων ομάδων (p<0,05).

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα τονίζει την ανάγκη παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και ιδιαίτερα της κατάθλιψης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Αξιολόγηση της ψυχικής επιβάρυνσης των συγκεκριμένων ασθενών μπορεί να οδηγήσει υποτίμηση ή και ενδεχομένως υπερτίμηση των συμπτωμάτων ασθενών, με αποτέλεσμα την πλημμελή αντιμετώπισή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοκάθαρση, Ψυχικές διαταραχές, Μηχανισμοί αντιμετώπισης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
67