Η δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1328233 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καραδημητρίου Αχιλλέας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη είναι ένας θεσμός με μακρά παράδοση (1936 - έως σήμερα), ο οποίος έχει σημειώσει μια σημαντική πορεία στο επικοινωνιακό πεδίο των διαφόρων χωρών. Η αποστολή, η νομιμοποίηση και η βιωσιμότητα του εν λόγω θεσμού έχουν δοκιμαστεί μέσα στα χρόνια λόγω των εξελίξεων του επικοινωνιακού πεδίου, που αφορούν κυρίως φαινόμενα όπως η απορρύθμιση της τηλεόρασης, η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση των επικοινωνιών καθώς και η σύγκλιση των τεχνολογιών και των Μέσων επικοινωνίας. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μεταβολές, επιχειρεί να μελετήσει την πορεία της δημόσιας τηλεόρασης στο ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο. Για αυτό και χωρίζεται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος, που είναι αφιερωμένο στην Ευρώπη, μελετώνται ζητήματα που σχετίζονται με τη γέννηση του θεσμού, την αποσταθεροποίηση που υπέστη λόγω της εμφάνισης του ανταγωνισμού, τη χρηματοδότησή του καθώς και την αναμόρφωση που διέρχεται στο παρόν στο πλαίσιο της ψηφιακής-διαδικτυακής εποχής. Στο δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα, τα ίδια ζητήματα μελετώνται υπό το πρίσμα των αλλαγών του ελληνικού επικοινωνιακού πεδίου με στόχο να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης.
Με επίκεντρο μια εμπειρική μελέτη αναφορικά με την τηλεοπτική εκροή της περιόδου 1969-2011 επιχειρείται να απαντηθεί το εάν και κατά πόσο η δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα, σε επίπεδο τηλεοπτικού προγραμματισμού, διέγραψε μια πορεία που ανταποκρινόταν στην αποστολή της ή μια πορεία που αλλοιώθηκε κάτω από την επίδραση του πολυκαναλικού ανταγωνισμού. Η δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας παρόλο που γνώριζε τα πρότυπα λειτουργίας των επιτυχημένων αντίστοιχων φορέων της Ευρώπης δεν κατάφερε να επιτύχει ευρεία απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό ούτε να καταλάβει ιδιαίτερη θέση στο επικοινωνιακό πεδίο της χώρας. Ωστόσο, έχει αφήσει το στίγμα της στο οπτικοακουστικό και πολιτισμικό πεδίο της χώρας. Οι λόγοι και τα αποτελέσματα της παραπάνω αδυναμίας του θεσμού της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης καθώς και τα θετικά του στοιχεία βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας διδακτορικής διατριβής και αναλύονται κριτικά.
Λέξεις-κλειδιά:
δημόσια τηλεόραση, δημόσια Μέσα Επικοινωνίας, τηλεοπτική εκροή, πολιτική μέσων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
526
PhD Thesis_H δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη_Η περίπτωση της Ελλάδας.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο