Ομάδες συμπτωμάτων (Symptom Clusters) και εκτίμηση αυτών σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς: η επίδραση στη διαχείριση της νόσου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333152 285 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παγκράτη Ευτυχία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ι. Παυλοπούλου, Αναληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κ. Τσουμάκας, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ν. Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ομάδες συμπτωμάτων (Symptom Clusters) και εκτίμηση αυτών σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς: η επίδραση στη διαχείριση της νόσου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα παιδιά με νεοπλασματική νόσο βιώνουν μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν με την βοήθεια των επαγγελματιών υγείας και των οικογενειών τους. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εισάγεται στην κλινική πρακτική, και να μελετάται ο όρος ομάδα συμπτωμάτων (symptom clusters). Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ομαδοποίηση των συμπτωμάτων σε παιδιατρικούς ογκολογικούς ασθενείς, την ύπαρξη εργαλείων και τρόπων εκτίμησης των ομάδων συμπτωμάτων, και την επίδρασης της χρήσης της ομαδοποίησης των συμπτωμάτων στην διαχείριση της νεοπλασματικής νόσου. Μέθοδος: Για την διεξαγωγή της συστηματικής ανασκόπησης, αναζητήθηκε βιβλιογραφία σε ηλεκτρονικές βάσεις (Medline, κ.α), καθώς επίσης και σε αντίστοιχο έντυπο υλικό. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 9 άρθρα που σχετίζονταν με το αντικείμενο της παρούσας ανασκόπησης και διαπιστώθηκε η ύπαρξη ποικίλλων ομάδων συμπτωμάτων. Η πλειοψηφία των ερευνητών διαπίστωσε την συχνή ένταξη της ναυτίας και του εμέτου στην ίδια ομάδα συμπτωμάτων, ενώ τα συμπτώματα της κόπωσης και του πόνου παρουσίασαν ποικιλομορφία στην ομαδοποίησή τους. Τέλος, αναγνωρίστηκε ένα εργαλείο εκτίμησής των ομάδων συμπτωμάτων, καθώς επίσης και η προγνωστική τους αξία. Συμπεράσματα: Η ομαδοποίηση των συμπτωμάτων φαίνεται να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της νεοπλασματικής νόσου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ωστόσο δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ σημαντική είναι και η έλλειψη εργαλείων εκτίμησης των ομάδων συμπτωμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ομάδες συμπτωμάτων, Συνυπάρχοντα συμπτώματα, Πολλαπλά συμπτώματα, Πολλάπλά συνυπάρχοντα συμπτώματα, Καρκίνος, Ογκολογία, Εκτίμηση, Αξιολόγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
59

Pagkrati Eftychia MSc.pdf
953 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.