Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1410 4476 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12
Χρονική κάλυψη:
1878-1879, 1879-1880
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1411
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1412
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1414
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1415
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1416
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1417
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1419
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1420
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1423
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1424
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 27 Δεκεμβρίου 1878

Πρακτικά uoadl:1425
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1879

Πρακτικά uoadl:1426
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1879

Πρακτικά uoadl:1427
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 31 Ιανουαρίου 1879

Πρακτικά uoadl:1428
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1879

Πρακτικά uoadl:1429
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1879

Πρακτικά uoadl:1430
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1879

Πρακτικά uoadl:1431
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1879

Πρακτικά uoadl:1433
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879

Πρακτικά uoadl:1434
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1879

Πρακτικά uoadl:1435
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο