Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12

Volume of Archival Material uoadl:1410 4413 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1878-1880, τόμος 12
Time Coverage:
1878-1879, 1879-1880

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 30 Σεπτεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1411
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 7 Οκτωβρίου 1878

Proceedings uoadl:1412
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1878

Proceedings uoadl:1414
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 21 Οκτωβρίου 1878

Proceedings uoadl:1415
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1416
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1417
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 16 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1419
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1420
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1423
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 16 Δεκεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1424
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 27 Δεκεμβρίου 1878

Proceedings uoadl:1425
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1426
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 20 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1427
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 31 Ιανουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1428
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 9 Φεβρουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1429
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 24 Φεβρουαρίου 1879

Proceedings uoadl:1430
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1879

Proceedings uoadl:1431
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1879

Proceedings uoadl:1433
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1879

Proceedings uoadl:1434
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1879

Proceedings uoadl:1435
Unit:
Historical Archive