Η συμβολή της κρυοθεραπείας-κρυοχειρουργικής στην αντιμετώπιση καρκίνου στον πνεύμονα με βρογχική απόφραξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1450096 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χατζηαντωνίου Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Περικλής Τόμος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Κουράκλης,Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Ασημακόπουλος,Ομότιμος Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Σέχας, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Χρήστος Ρόκκας,Αναπλ. Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Μιχαήλ, Αν.Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Δημήτριος Αγγουρας,Αν.Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της κρυοθεραπείας-κρυοχειρουργικής στην αντιμετώπιση καρκίνου στον πνεύμονα με βρογχική απόφραξη
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμβολή της κρυοθεραπείας-κρυοχειρουργικής στην αντιμετώπιση καρκίνου στον πνεύμονα με βρογχική απόφραξη
Περίληψη:
Ο Προχωρημένος καρκίνος πνεύμονα είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί το 75% των ασθενών φτάνουν στον γιατρό πολύ αργά για να υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής θεραπείας η οποία προσφέρει την καλύτερη επιβίωση και ποιότητα ζωής.
Οι κυριότερες παρηγορητικές θεραπείες είναι η Χημειοθεραπεία και η Ακτινοβολία. Για τις περιπτώσεις που ο καρκίνος του πνεύμονα έχει και ενδοβρογχική εντόπιση σημαντική παρηγορητική θεραπεία είναι η Κρυοθεραπεία.
Η μετατροπή της σημαντικής γνώσης, από τον καιρό του Ιπποκράτη και των Αρχαίων Αιγυπτίων, ότι το κρύο επιδρά θεραπευτικά στους ζώντες ιστούς, σε πράξη, με την δημιουργία εργαλείων και μέσων για την εφαρμογή του κρύου-ψύξης επί ιστών παθολογικών οδήγησε στην ενδοβρογχική εφαρμογή ψύξης επί ζώντων ασθενών, με πολύ καλά αποτελέσματα.
Συνολικά 160 ασθενείς, 142 άνδρες 44-82 ετών και 18 γυναίκες 45-66 ετών, σε διάστημα 10 ετών αντιμετωπίσθηκαν με την μέθοδο της Βρογχοσκοπικής Κρυοχειρουργικής-Κρυοθεραπείας. Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από βεβαιωμένο καρκίνο πνεύμονα σταδίου ΙΙΙα, ΙΙΙβ και ΙV που δεν είχε ένδειξη χειρουργικής θεραπείας λόγω προχωρημένης νόσου η και λόγω ανεπαρκών εφεδρειών η και βρογχικής απόφραξης.
Η μέθοδος βασίσθηκε στην εφαρμογή ενός Πρωτοκόλλου Κρυοθεραπείας και στην επιμελή παρακολούθηση των ασθενών επί τουλάχιστον 2 έτη από την 1η κρυοθεραπεία ως και την ημερομηνία θανάτου. Η παρούσα μελέτη ανέδειξε ότι η Κρυοθεραπεία υπό την μορφή θεραπευτικής βρογχοσκόπησης ως μέθοδο παρηγορητικής αντιμετώπισης του ανεγχείρητου καρκίνου του πνεύμονα με ενδοβρογχική εντόπιση, αποτελεί ασφαλή με καλά αποτελέσματα μέθοδο, που μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την επιβίωση των πασχόντων ασθενών. Ο συνδυασμός δε της μεθόδου με κλασσικές θεραπείες όπως η Ακτινοβολία και η Χημειοθεραπεία δρα τα μέγιστα στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας του 20ο αιώνα.
Η σημαντική παρατήρηση ότι η κρυοθεραπεία δρα και στην ανοσολογική διέγερση του ασθενούς δίνει περαιτέρω προοπτικές επέκτασης της μελέτης προς όφελος των ασθενών αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προχωρημένος καρκίνος πνεύμονα, Κρυοθεραπεία, Συνδυασμός με χημειοθεραπεία-ακτινοβολία, Επιβίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
164

Chatziantoniou Christos PhD.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.