Ο Προβληματικός Χαρακτήρας της Αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Ανάδειξη ή απόκρυψη του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502471 514 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αμοιρίδου - Κουκουλέτσου Ευθυμία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Προβληματικός Χαρακτήρας της Αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Ανάδειξη ή απόκρυψη του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αναλύονται οι Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Ιστορικά αλλά και ουσιαστικά μέσω των αλληλεπιδράσεων των οικονομικών ή πολιτικών κρίσεων που αυτές έχουν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αλλά και τα κράτη – μέλη (κ-μ) της Ευρωζώνης (ΕΖ). Παράλληλα αναλύεται το επικοινωνιακό πλαίσιο των media μέσα από την ημερήσια διάταξη και την επιλογή της θεματολογίας τους. Περαιτέρω, το μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου και τη χρήση του στατιστικού ελέγχου spss.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο προβληματικός χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής της ΕΖ αναδεικνύεται στην ημερήσια διάταξη των ηλεκτρονικών εφημερίδων. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι αποτελεί μέρος του δημόσια εκφερόμενου πολιτικού και δημοσιογραφικού λόγου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η κάλυψη του ζητήματος της προβληματική αρχιτεκτονική της ΕΖ αναδύεται κυρίως κατά τις περιόδους κοινών Ευρωπαϊκών ζητημάτων, όπως είναι περίοδοι Ευρωεκλογών, Συνόδων κορυφής κ.ο.κ. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται πως ζητήματα σε εθνικό επίπεδο των κρατών – μελών (λ.χ. η ελληνική κρίση χρέους, παραβίαση κανόνων από Γαλλία και Ιταλία) λαμβάνουν ευρωπαϊκές διαστάσεις και προβάλλονται και ως ευρωπαϊκά ζητήματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική της ΕΖ. Τέλος, δεν εντοπίστηκε ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις πολιτικές θέσεις και την ερμηνεία μεταξύ ΜΜΕ των κρατών – μελών. Ως εκ τούτου, ελάχιστες διαφορές υπάρχουν στην ρητορική και την ποιότητα μεταξύ γερμανικού και ελληνικού Μέσου λόγω διαφορών στην ιστορία, πολιτισμό και τον ρόλο τους εντός της ΕΖ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
προβληματική αρχιτεκτονική ευρωζώνη, ΟΝΕ, ευρωζώνη, οικονομική, δημοσιονομική, νομισματική κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
96
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

1.Αμοιρίδου Κουκουλέτσου Ευθυμία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.