Μελέτη της δράσης του εκχυλίσματος Αmphimas pterocarpoides στην πρόληψη της οστεοπόρωσης σε πειραματικό πρότυπο θήλεος ωοθηκεκτομημένου επίμυος.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1510719 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πατσάκη Αναστασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1) Ισμήνη Δοντά, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.
2) Σοφία Μητάκου, Καθηγήτρια, Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ
3) Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης,Καθηγητής, Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ
4) Νικόλαος Παπαιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
5) Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
6) Ευα Κασσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
7) Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της δράσης του εκχυλίσματος Αmphimas pterocarpoides στην πρόληψη της οστεοπόρωσης σε πειραματικό πρότυπο θήλεος ωοθηκεκτομημένου επίμυος.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Evaluation of Amphimas pterocarpoides plant extract on the prevention of osteoporosis in estrogen deficient ovariectomized rats
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της οστικής απώλειας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όμως η μακροχρόνια χορήγησή της έχει συσχετιστεί με παρενέργειες. Είναι επιτακτική η ανάγκη ανεύρεσης νέων εναλλακτικών θεραπειών με αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την επίδραση του φυτικού εκχυλίσματος Amphimas pterocarpoides στο πειραματικό πρότυπο του θήλεος ωοθηκεκτομημένου επίμυος.
Υλικό και Μέθοδος: Για την πραγματοποίηση του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 55 θηλυκοί επίμυες Wistar (ηλικίας 10 μηνών). Διενεργήθηκε ωοθηκεκτομή στους 44 επίμυες, ενώ οι υπόλοιποι 11 υποβλήθηκαν σε εικονική επέμβαση (Control group). Οι ωοθηκεκτομημένοι επίμυες διαιρέθηκαν σε τρείς ομάδες: την ομάδα ωοθηκεκτομής (OVXgroup, n=13), την ομάδα ωοθηκεκτομής που έλαβε το φυτικό εκχύλισμα σε συγκέντρωση 50 mg/kg (ALow group, n=15) και την ομάδα ωοθηκεκτομής που έλαβε το φυτικό εκχύλισμα σε συγκέντρωση 150 mg/kg (AHigh group, n=16). Σε όλα τα ζώα, ο προσδιορισμός της oστικής τους πυκνότητας πραγματοποιήθηκε με απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης ακτινών Χ (DEXA) πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, στους 3 και στους 6 μήνες. Μετά το πέρας των 6 μηνών, οι επίμυες ευθανατώθηκαν και τα μηριαία οστά συλλέχθηκαν για την διενέργεια μετρήσεων μηχανικής αντοχής.
Αποτελέσματα: Στις μετρήσεις DEXA, 3 μήνες μετά την ωοθηκεκτομή, η ποσοστιαία μεταβολή της οστικής πυκνότητας στην εγγύς μετάφυση της κνήμης ανερχόταν στο 6.254% για την ομάδα Control, στο -21.822 για την ομάδα OVX, -14.512% για την ομάδα ΑLow και -8.144% για την ομάδα AHigh με σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικής μέτρησης σε όλες τις ομάδες πλην της ομάδας Control(p<0.001). Η ευεργετική επίδραση συνεχίστηκε και στους 6 μήνες, όπου οι ποσοστιαίες μεταβολές της οστικής πυκνότητας των ομάδων ήταν: Control 8.108%, OVX -32.134%, ALow -23.985%, AHigh -8.144% με σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικής μέτρησης σε όλες τις ομάδες πλην την Control (p<0.001). Η δοκιμασία κάμψης τριών σημείων αποκάλυψε, πως η μέγιστη φόρτιση (Fmax) που απαιτήθηκε για την πρόκληση κατάγματος για την ομάδα ALow ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα OVX (112.69 Mpa vs. 96.9 Mpa p<0.001). Επιπρόσθετα, η τάση θραύσης (Stress) τηςομάδας OVX, ήταν σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με την ομάδα ALow (158.48 Mpa vs. 180.5 Mpa, p=0.011). Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και για την ομάδα AHigh και στις δυο παραμέτρους αν και οι τιμές παρέμειναν υψηλότερες από την ομάδα OVX.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει πως το φυτικό εκχύλισμα Amphimas pterocarpoides είναι ικανό να αποτρέψει την ταχεία αποδόμηση και συμβάλει στη διατήρηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας του οστού, καθοριστικούς παράγοντες για την αποφυγή πρόκλησης κατάγματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οστεοπόρωση, Φυτοοιστρογόνα, Οστική πυκνότητα, Ωοθηκεκτομή, Εμβιομηχανικές ιδιότητες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
297
Αριθμός σελίδων:
200
ANASTASIA PATSAKI Phd.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο