Διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών υγιών και ασθενών απέναντι στα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1646604 292 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-08
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Θωμάϊ Ορκίντα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών υγιών και ασθενών απέναντι στα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών υγιών και ασθενών απέναντι στα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα
Περίληψη:
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες έχει αρχίσει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων μεταξύ των οποίων και στον τομέα υγείας προκειμένου να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες. Η ελάττωση αυτή των δαπανών θα έχει ως αποτέλεσμα ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο των γνώσεων και των αντιλήψεων των ασθενών και μη απέναντι στα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα.
Για την επίτευξη του στόχου ερωτηματολόγιο 39 ερωτήσεων μοιράστηκε σε φαρμακείο στην Αθήνα και απαντήθηκε από 82 άτομα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μισοί συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν την ακριβή έννοια του γενόσημου . Αυτοί που δεν γνώριζαν την ακριβή ερμηνεία ήταν λιγότερο πρόθυμοι να ανταλλάσουν το πρωτότυπο με το γενόσημο φάρμακο. Από τους επαγγελματίες υγείας φάνηκε ότι ο γιατρός εξασκεί περισσότερη επιρροή σχετικά με την λήψη τους.
Συμπεραίνοντας, παρόλες τις έρευνες που επιβεβαιώνουν την βιοϊσοδυναμία των δύο κατηγοριών, πολλοί είναι αυτοί που ακόμα δυσπιστούν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Γενόσημα φάρμακα, Γνώσεις, Φαρμακευτική δαπάνη, Βιώσιμο σύστημα υγείας, Θεραπευτική αξία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
59

Orkida P Thomaj msc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.