«Σχέση Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ν. 3852/2012 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692084 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπίσιλα Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Α.Π.
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Φ.Π.Ψ.
Γεώργιος Πασιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Φ.Π.Ψ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Σχέση Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ν. 3852/2012 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Σχέση Σχολικής Μονάδας και Σχολικής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ν. 3852/2012 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)»
Περίληψη:
Στη συγκεκριμένη εργασία ερευνάται η σχέση Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή εκπροσωπείται από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή. Αφορμή για προβληματισμό αποτέλεσε ο ν.3852/2010 και οι αυξημένες αρμοδιότητες που προβλέπει για τους ΟΤΑ στον τομέα της Παιδείας. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντάσσεται στο ευρύτερο σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία λειτουργεί συγκεντρωτικά στον τομέα της Εκπαίδευσης, αν και οι αυξημένες αρμοδιότητες των ΟΤΑ συνδέονται περισσότερο με την αποκέντρωση. Παράλληλα, επειδή οι ΟΤΑ εντάσσονται στο άμεσο περιβάλλον της σχολικής μονάδας, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική μονάδα ως «ανοιχτό σύστημα» και η αρμονική της συνεργασία με αυτούς στην αντιμετώπιση καινοφανών και σύνθετων προβλημάτων. Η επίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση εξετάζεται διαχρονικά από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και τα όργανα λαϊκής συμμετοχής του ν.1566/1985 έως τη βούληση του σύγχρονου νομοθέτη και την επίδραση του λόγου των Υπερεθνικών Οργανισμών. Μέσα από τη Μελέτη Περίπτωσης του Δήμου Φυλής εξετάζεται η ποιότητα και οι τομείς συνεργασίας, καθώς και οι προτάσεις περαιτέρω δράσεων από τη σκοπιά των «μετόχων» στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλ. του Κράτους, τον γονέων και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Τα καθαρά εκπαιδευτικά ζητήματα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στη σοβαρότητα των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σχολεία και ο Δήμος υπό την πίεση της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, καταδεικνύοντας την κομβική σημασία του ρόλου τους στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ν. 3852/2010 Καλλικράτης, αποκέντρωση, εξωτερικό περιβάλλον, συνεργασία, αντισταθμιστικές δράσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
79
Μπίσιλα ΘΕΠΑΕΕ ΔΕ.pdf (740 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο