Αξιολόγηση γενικής υγείας και βασικών προσωπικών πεποιθήσεων σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692177 480 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ.Τζινιέρη-Κοκκώση(επιβλέπουσα),Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Θ.Παπαρρηγόπουλος,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Ε.Τριανταφύλλου,Κοινωνιολόγος,Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση γενικής υγείας και βασικών προσωπικών πεποιθήσεων σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση γενικής υγείας και βασικών προσωπικών πεποιθήσεων σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η αιμοκάθαρση σε έδαφος ΧΝΑ επηρεάζει σημαντικά την αυτοαναφερόμενη ποιότητα ζωής (ΠΖ) των ασθενών.
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων και των συσχετίσεων ανάμεσα στην αυτό-αναφερόμενη γενική υγεία, τις πεποιθήσεις για τον εαυτό-κόσμο-μέλλον, τις πεποιθήσεις εσωτερικής ή εξωτερικής εστίασης ελέγχου για την υγεία με το επίπεδο ποιότητας ζωής, σε δείγμα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Υλικό – Μέθοδος: 55 ασθενείς με ΧΝΑ που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε δημόσια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2016 έως 30/11/2016. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των ερωτηματολογίων Γενικής Υγείας (GHQ- 28), Δυσλειτουργικών Πεποιθήσεων (DPQ), εστίασης ελέγχου για την υγεία (HLC), ΠΖ (WHOQoL-BREF), Ειδικό ερωτηματολόγιο για νεφροπαθείς ασθενείς εκτίμησης της Σχετιζόμενης-με-την-υγεία-ποιότητας ζωής, ΣΥΠΖ (KDQOL-SF™), καθώς και τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων.
Αποτελέσματα: Από το δείγμα των 55 ασθενών, 30 είναι άνδρες και 25 γυναίκες με μέση ηλικία τα 49 έτη, η πλειονότητα (63.5%) των οποίων υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση >5 έτη. Το 58,2% των ασθενών έχει νοσηλευτεί τουλάχιστον μία φορά λόγω της ΧΝΑ και εμφανίζει υψηλή συννοσηρότητα (50,9%).Τα ποσοστά ανίχνευσης δυσλειτουργιών κυμαίνονται από 21,8% (Αυτοεκτίμηση & Κοινωνικότητα) έως 32,7% (Δημιουργικότητα). Η εσωτερική εστίαση για την υγεία είναι εκείνη η παράμετρος που επηρεάζει περισσότερο τις πεποιθήσεις των ασθενών του δείγματος αναφορικά με τον εαυτό-κόσμο-μέλλον. Ποσοστό (9,1%) αξιολογούν την ΠΖ τους ως κακή ή πολύ κακή και δηλώνουν σε ποσοστό 10,9% ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την υγεία τους. Σε υψηλό ποσοστό όμως (76,3%) δηλώνουν μέτρια ή καλή υγεία και ένας στους δύο (52,7%) δηλώνει καλή ή πολύ καλή ΠΖ. Η επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης ανέδειξε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την αυτοαναφερόμενη ΠΖ. Τα σωματικά συμπτώματα και η εμφάνιση επιπλοκών, η κοινωνική και σεξουαλική λειτουργικότητα, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση (επίπεδο άγχους & κατάθλιψης) και ο βαθμός εσωτερικής εστίασης για την υγεία, σύμφωνα με τα μοντέλα παλινδρόμησης της μελέτης μας, φαίνεται να είναι από τους κυριότερους προσδιοριστές της.
Συμπέρασμα: διαπιστώθηκε ότι η ΠΖ των ασθενών με ΧΝΑ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι μέτρια προς αρκετά καλή ανάλογα με τις αξιολογούμενες διαστάσεις της, αλλά σε κάθε περίπτωση υπολείπεται του Ελληνικού γενικού πληθυσμού. Διαφαίνεται η επιρροή βιο-ψυχο-κοινωνικών παραγόντων στην εκτίμηση των ασθενών ως προς την ΠΖ τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Αιμοκάθαρση, Γενική Υγεία, Πεποιθήσεις για τον εαυτο-κόσμο-μέλλον, εστίαση ελέγχου για την υγεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
141
Panagiotopoulou Georgia MSc.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο