Μοντέλα ηγεσίας και ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692188 656 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κοκκόση Ανδριάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πασιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντέλα ηγεσίας και ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοντέλα ηγεσίας και ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη μελέτη των μοντέλων ηγεσίας που υιοθετούν οι διευθυντές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα ως προς την ανάδειξη των ηγετικών ικανοτήτων των διευθυντών. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν η εξέταση των αντιλήψεων των διευθυντών σχετικά με την έννοια του ηγέτη και των ηγετικών ικανοτήτων, και η διερεύνηση αφενός των απόψεων τους για τον ρόλο που διαδραματίζουν η ηγεσία και οι ηγετικές τους ικανότητες στη λειτουργία του σχολείου και αφετέρου των μοντέλων ηγεσίας που υιοθετούν. Επιπλέον, αποφασίστηκε η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών για τη δυνατότητα ανάδειξης των ηγετικών ικανοτήτων τους στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη τους, όπως επίσης και η παρουσίαση προτάσεων με στόχο την δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω ανάδειξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων τους. Το δείγμα αποτελείται από δέκα διευθυντές τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ασκούν ηγεσία σε δημόσια σχολεία των νομών Αττικής, Φθιώτιδας και Δωδεκανήσων. Με στόχο την αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Για την άντληση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ατομική συνέντευξη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβάθυνση επί του θέματος. Επιπροσθέτως, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση περιεχομένου. Μετά από λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: α) η πλειονότητα των διευθυντών στον ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι σε θέση να καθορίζει την έννοια του ηγέτη και τις σημαντικότερες ικανότητες του στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, β) αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ηγεσίας και των ηγετικών ικανοτήτων του διευθυντή για την αποτελεσματικότητα του σχολείου, γ) επιλέγει το συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας, δ) αναγνωρίζει τα προσκόμματα που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ε) προτείνει επιθυμητές αλλαγές με απώτερο σκοπό την δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για την ανάδειξη των ηγετικών ικανοτήτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ηγεσία, διευθυντής, μοντέλα ηγεσίας, ηγετικές ικανότητες, ανάδειξη ηγετικών ικανοτήτων, παράγοντες ανάδειξης ηγετικών ικανοτήτων, προτάσεις για πιο ευνοϊκές συνθήκες ανάδειξης ηγετικών ικανοτήτων.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
161
Αριθμός σελίδων:
133

ΚΟΚΚΟΣΗ_ΑΝΔΡΙΑΝΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.